Løgevik Dagligvare AS
Juridisk navn:  Løgevik Dagligvare AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51477050
Gamleveien 54 Gamleveien 54 Fax: 51476401
4380 Hauge I Dalane 4380 Hauge I Dalane
Fylke: Kommune:
Rogaland Sokndal
Org.nr: 989417444
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 1/15/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kiwi Minidrift As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.63%
Resultat  
  
27.59%
Egenkapital  
  
0.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.940.000 53.601.000 55.977.000 54.594.000 52.678.000
Resultat: 777.000 609.000 1.489.000 2.079.000 2.330.000
Egenkapital: 823.000 820.000 1.351.000 1.329.000 996.000
Regnskap for  Løgevik Dagligvare AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.940.000 53.601.000 55.977.000 54.594.000 52.678.000
Driftskostnader -52.972.000 -52.783.000 -54.305.000 -52.420.000 -50.213.000
Driftsresultat 968.000 818.000 1.672.000 2.174.000 2.464.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000 10.000
Finanskostnader -191.000 -209.000 -183.000 -97.000 -144.000
Finans -190.000 -209.000 -182.000 -95.000 -134.000
Resultat før skatt 777.000 609.000 1.489.000 2.079.000 2.330.000
Skattekostnad -175.000 -140.000 -367.000 -547.000 -635.000
Årsresultat 603.000 469.000 1.122.000 1.533.000 1.695.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.340.000 3.990.000 3.667.000 4.386.000 3.482.000
Sum omløpsmidler 5.295.000 5.644.000 6.461.000 5.718.000 5.565.000
Sum eiendeler 7.635.000 9.634.000 10.128.000 10.104.000 9.047.000
Sum opptjent egenkapital 473.000 470.000 1.001.000 979.000 646.000
Sum egenkapital 823.000 820.000 1.351.000 1.329.000 996.000
Sum langsiktig gjeld 2.379.000 3.244.000 4.095.000 1.828.000 2.548.000
Sum kortsiktig gjeld 4.433.000 5.569.000 4.683.000 6.947.000 5.503.000
Sum gjeld og egenkapital 7.635.000 9.633.000 10.129.000 10.104.000 9.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.464.000 52.075.000 54.205.000 52.149.000 50.763.000
Andre inntekter 1.475.000 1.526.000 1.772.000 2.445.000 1.914.000
Driftsinntekter 53.940.000 53.601.000 55.977.000 54.594.000 52.678.000
Varekostnad -42.142.000 -41.874.000 -43.487.000 -42.491.000 -40.107.000
Lønninger -4.452.000 -4.641.000 -4.571.000 -4.349.000 -4.470.000
Avskrivning -753.000 -770.000 -815.000 -711.000 -798.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.625.000 -5.498.000 -5.432.000 -4.869.000 -4.838.000
Driftskostnader -52.972.000 -52.783.000 -54.305.000 -52.420.000 -50.213.000
Driftsresultat 968.000 818.000 1.672.000 2.174.000 2.464.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000 10.000
Finanskostnader -191.000 -209.000 -183.000 -97.000 -144.000
Finans -190.000 -209.000 -182.000 -95.000 -134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -1.000.000 -850.000 -1.200.000 -1.700.000
Årsresultat 603.000 469.000 1.122.000 1.533.000 1.695.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 293.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.311.000 3.018.000 3.617.000 4.386.000 3.189.000
Sum varige driftsmidler 2.311.000 3.018.000 3.617.000 4.386.000 3.482.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 972.000 50.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.340.000 3.990.000 3.667.000 4.386.000 3.482.000
Varebeholdning 2.474.000 2.722.000 2.666.000 2.592.000 2.541.000
Kundefordringer 242.000 299.000 425.000 371.000 356.000
Andre fordringer 2.124.000 2.138.000 2.231.000 1.959.000 1.936.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 454.000 485.000 1.139.000 795.000 731.000
Sum omløpsmidler 5.295.000 5.644.000 6.461.000 5.718.000 5.565.000
Sum eiendeler 7.635.000 9.634.000 10.128.000 10.104.000 9.047.000
Sum opptjent egenkapital 473.000 470.000 1.001.000 979.000 646.000
Sum egenkapital 823.000 820.000 1.351.000 1.329.000 996.000
Sum avsetninger til forpliktelser 104.000 140.000 203.000 243.000 200.000
Gjeld til kredittinstitutt 532.000 657.000 0 2.335.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.379.000 3.244.000 4.095.000 1.828.000 2.548.000
Leverandørgjeld 1.930.000 2.619.000 2.346.000 1.843.000 1.824.000
Betalbar skatt 210.000 203.000 407.000 500.000 647.000
Skyldig offentlige avgifter 513.000 460.000 405.000 504.000 557.000
Utbytte -600.000 -1.000.000 -850.000 -1.200.000 -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 647.000 630.000 1.524.000 1.764.000 2.474.000
Sum kortsiktig gjeld 4.433.000 5.569.000 4.683.000 6.947.000 5.503.000
Sum gjeld og egenkapital 7.635.000 9.633.000 10.129.000 10.104.000 9.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 862.000 75.000 1.778.000 -1.229.000 62.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.4 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6
Soliditet 10.8 8.5 13.3 13.2 11.0
Resultatgrad 1.8 1.5 3 4.0 4.7
Rentedekningsgrad 5.1 3.9 9.1 22.4 17.2
Gjeldsgrad 8.3 10.7 6.5 6.6 8.1
Total kapitalrentabilitet 12.7 8.5 16.5 21.5 27.3
Signatur
15.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex