Løbø Rekneskap Og Økonomi AS
Juridisk navn:  Løbø Rekneskap Og Økonomi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57710090
Fax: 57710091
6996 Vadheim 6996 Vadheim
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 967108642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/11/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Regnskapssentralen As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.31%
Resultat  
  
5.44%
Egenkapital  
  
33.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.002.000 7.671.000 7.519.000 7.045.000 6.063.000
Resultat: 1.919.000 1.820.000 1.665.000 1.401.000 1.184.000
Egenkapital: 2.759.000 2.062.000 1.464.000 1.000.000 950.000
Regnskap for  Løbø Rekneskap Og Økonomi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.002.000 7.671.000 7.519.000 7.045.000 6.063.000
Driftskostnader -6.132.000 -5.884.000 -5.876.000 -5.660.000 -4.902.000
Driftsresultat 1.870.000 1.787.000 1.643.000 1.386.000 1.161.000
Finansinntekter 49.000 33.000 22.000 16.000 24.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 49.000 33.000 22.000 15.000 23.000
Resultat før skatt 1.919.000 1.820.000 1.665.000 1.401.000 1.184.000
Skattekostnad -422.000 -421.000 -401.000 -351.000 -321.000
Årsresultat 1.497.000 1.398.000 1.264.000 1.050.000 863.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 51.000 50.000 50.000 81.000
Sum omløpsmidler 5.885.000 5.099.000 4.323.000 4.035.000 3.520.000
Sum eiendeler 5.927.000 5.150.000 4.373.000 4.085.000 3.601.000
Sum opptjent egenkapital 2.659.000 1.962.000 1.364.000 900.000 850.000
Sum egenkapital 2.759.000 2.062.000 1.464.000 1.000.000 950.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.169.000 3.087.000 2.909.000 3.085.000 2.651.000
Sum gjeld og egenkapital 5.928.000 5.149.000 4.373.000 4.085.000 3.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.002.000 7.671.000 7.519.000 7.045.000 6.052.000
Andre inntekter 0 0 0 0 11.000
Driftsinntekter 8.002.000 7.671.000 7.519.000 7.045.000 6.063.000
Varekostnad 0 0 0 0 -12.000
Lønninger -5.209.000 -4.949.000 -4.981.000 -4.734.000 -4.066.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -9.000 -35.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -914.000 -926.000 -886.000 -891.000 -782.000
Driftskostnader -6.132.000 -5.884.000 -5.876.000 -5.660.000 -4.902.000
Driftsresultat 1.870.000 1.787.000 1.643.000 1.386.000 1.161.000
Finansinntekter 49.000 33.000 22.000 16.000 24.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 49.000 33.000 22.000 15.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -600.000 -500.000
Årsresultat 1.497.000 1.398.000 1.264.000 1.050.000 863.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 37.000 28.000 18.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 14.000 22.000 31.000 66.000
Sum varige driftsmidler 5.000 14.000 22.000 31.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 51.000 50.000 50.000 81.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.197.000 1.045.000 950.000 1.155.000 928.000
Andre fordringer 12.000 12.000 12.000 12.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.676.000 4.041.000 3.361.000 2.869.000 2.583.000
Sum omløpsmidler 5.885.000 5.099.000 4.323.000 4.035.000 3.520.000
Sum eiendeler 5.927.000 5.150.000 4.373.000 4.085.000 3.601.000
Sum opptjent egenkapital 2.659.000 1.962.000 1.364.000 900.000 850.000
Sum egenkapital 2.759.000 2.062.000 1.464.000 1.000.000 950.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 54.000 14.000 23.000 2.000
Betalbar skatt 422.000 431.000 411.000 354.000 322.000
Skyldig offentlige avgifter 817.000 826.000 664.000 738.000 696.000
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -600.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.505.000 1.376.000 1.421.000 1.370.000 1.131.000
Sum kortsiktig gjeld 3.169.000 3.087.000 2.909.000 3.085.000 2.651.000
Sum gjeld og egenkapital 5.928.000 5.149.000 4.373.000 4.085.000 3.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.716.000 2.012.000 1.414.000 950.000 869.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1.5 1.3 1.4
Soliditet 46.5 4 33.5 24.5 26.4
Resultatgrad 23.4 23.3 21.9 19.7 19.1
Rentedekningsgrad 1 1185.0
Gjeldsgrad 1.1 1.5 2 3.1 2.8
Total kapitalrentabilitet 32.4 35.3 38.1 34.3 32.9
Signatur
01.11.2007
STYREFORMANN OG EIT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.11.2007
DAGLIG LEIAR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex