Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Låter Vasslag Sa
Juridisk navn:  Låter Vasslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90037747
Fax: 75511289
8093 Kjerringøy 8093 Kjerringøy
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 970189807
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/31/1963
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.52%
Resultat  
  
-139.64%
Egenkapital  
  
-12.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.200.000 1.182.000
Resultat: -176.000 444.000
Egenkapital: 1.245.000 1.423.000
Regnskap for  Låter Vasslag Sa
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.200.000 1.182.000
Driftskostnader -1.250.000 -598.000
Driftsresultat -50.000 585.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader -129.000 -141.000
Finans -126.000 -141.000
Resultat før skatt -176.000 444.000
Skattekostnad -2.000 -114.000
Årsresultat -178.000 330.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.348.000 4.026.000
Sum omløpsmidler 145.000 434.000
Sum eiendeler 4.493.000 4.460.000
Sum opptjent egenkapital 1.245.000 1.423.000
Sum egenkapital 1.245.000 1.423.000
Sum langsiktig gjeld 1.772.000 2.015.000
Sum kortsiktig gjeld 1.477.000 1.023.000
Sum gjeld og egenkapital 4.494.000 4.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 1.200.000 1.182.000
Driftsinntekter 1.200.000 1.182.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -74.000 -72.000
Avskrivning -297.000 -264.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -879.000 -262.000
Driftskostnader -1.250.000 -598.000
Driftsresultat -50.000 585.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader -129.000 -141.000
Finans -126.000 -141.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -178.000 330.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 4.341.000 4.013.000
Driftsløsøre 7.000 13.000
Sum varige driftsmidler 4.348.000 4.026.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.348.000 4.026.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 45.000 187.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 100.000 247.000
Sum omløpsmidler 145.000 434.000
Sum eiendeler 4.493.000 4.460.000
Sum opptjent egenkapital 1.245.000 1.423.000
Sum egenkapital 1.245.000 1.423.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.772.000 2.015.000
Leverandørgjeld 27.000 817.000
Betalbar skatt 2.000 114.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.438.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 1.477.000 1.023.000
Sum gjeld og egenkapital 4.494.000 4.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.332.000 -589.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4
Soliditet 27.7 31.9
Resultatgrad -4.2 49.5
Rentedekningsgrad -0.4 4.1
Gjeldsgrad 2.6 2.1
Total kapitalrentabilitet - 13.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex