Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lågen Gulrot AS
Juridisk navn:  Lågen Gulrot AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33129600
Lågendalsveien 2660 Lågendalsveien 2660 Fax: 33129620
3277 Steinsholt 3277 Steinsholt
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 839658842
Aksjekapital: 133.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 3/14/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.71%
Resultat  
  
24.97%
Egenkapital  
  
20.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 109.131.000 100.387.000 95.306.000 89.972.000 97.323.000
Resultat: 6.852.000 5.483.000 7.240.000 5.118.000 4.898.000
Egenkapital: 31.397.000 26.055.000 22.569.000 19.779.000 18.591.000
Regnskap for  Lågen Gulrot AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 109.131.000 100.387.000 95.306.000 89.972.000 97.323.000
Driftskostnader -102.398.000 -94.959.000 -88.127.000 -84.859.000 -92.443.000
Driftsresultat 6.734.000 5.429.000 7.179.000 5.114.000 4.880.000
Finansinntekter 191.000 91.000 80.000 14.000 20.000
Finanskostnader -72.000 -38.000 -18.000 -10.000 -3.000
Finans 119.000 53.000 62.000 4.000 17.000
Resultat før skatt 6.852.000 5.483.000 7.240.000 5.118.000 4.898.000
Skattekostnad -1.510.000 -749.000 -1.890.000 -1.370.000 -1.367.000
Årsresultat 5.342.000 4.734.000 5.350.000 3.748.000 3.530.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.895.000 10.912.000 10.667.000 12.582.000 13.006.000
Sum omløpsmidler 20.863.000 26.124.000 32.223.000 17.816.000 13.799.000
Sum eiendeler 39.758.000 37.036.000 42.890.000 30.398.000 26.805.000
Sum opptjent egenkapital 31.269.000 25.927.000 22.441.000 19.651.000 18.463.000
Sum egenkapital 31.397.000 26.055.000 22.569.000 19.779.000 18.591.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.361.000 10.981.000 20.320.000 10.619.000 8.214.000
Sum gjeld og egenkapital 39.758.000 37.036.000 42.889.000 30.398.000 26.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.240.000 98.812.000 93.577.000 89.683.000 97.323.000
Andre inntekter 1.891.000 1.575.000 1.729.000 288.000 0
Driftsinntekter 109.131.000 100.387.000 95.306.000 89.972.000 97.323.000
Varekostnad -83.208.000 -75.707.000 -68.096.000 -66.223.000 -72.747.000
Lønninger -7.648.000 -8.198.000 -8.520.000 -7.892.000 -8.441.000
Avskrivning -1.763.000 -1.647.000 -1.984.000 -2.176.000 -2.106.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.779.000 -9.407.000 -9.527.000 -8.568.000 -9.149.000
Driftskostnader -102.398.000 -94.959.000 -88.127.000 -84.859.000 -92.443.000
Driftsresultat 6.734.000 5.429.000 7.179.000 5.114.000 4.880.000
Finansinntekter 191.000 91.000 80.000 14.000 20.000
Finanskostnader -72.000 -38.000 -18.000 -10.000 -3.000
Finans 119.000 53.000 62.000 4.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.248.000 -2.560.000 -2.560.000 0
Årsresultat 5.342.000 4.734.000 5.350.000 3.748.000 3.530.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 364.000 574.000 0 0 0
Fast eiendom 14.949.000 7.523.000 8.078.000 8.646.000 9.262.000
Maskiner anlegg 3.419.000 2.578.000 2.273.000 3.588.000 3.643.000
Driftsløsøre 145.000 217.000 297.000 349.000 101.000
Sum varige driftsmidler 18.513.000 10.319.000 10.648.000 12.582.000 13.006.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 0 0
Sum anleggsmidler 18.895.000 10.912.000 10.667.000 12.582.000 13.006.000
Varebeholdning 1.905.000 1.332.000 1.373.000 2.512.000 1.936.000
Kundefordringer 10.275.000 10.342.000 16.864.000 12.311.000 8.794.000
Andre fordringer 516.000 114.000 1.994.000 246.000 256.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.167.000 14.336.000 11.991.000 2.747.000 2.813.000
Sum omløpsmidler 20.863.000 26.124.000 32.223.000 17.816.000 13.799.000
Sum eiendeler 39.758.000 37.036.000 42.890.000 30.398.000 26.805.000
Sum opptjent egenkapital 31.269.000 25.927.000 22.441.000 19.651.000 18.463.000
Sum egenkapital 31.397.000 26.055.000 22.569.000 19.779.000 18.591.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.381.000 5.396.000 13.068.000 4.827.000 5.346.000
Betalbar skatt 1.299.000 1.323.000 1.890.000 1.370.000 1.367.000
Skyldig offentlige avgifter 774.000 1.333.000 1.681.000 789.000 655.000
Utbytte 0 -1.248.000 -2.560.000 -2.560.000 0
Annen kortsiktig gjeld 907.000 1.680.000 1.122.000 1.073.000 846.000
Sum kortsiktig gjeld 8.361.000 10.981.000 20.320.000 10.619.000 8.214.000
Sum gjeld og egenkapital 39.758.000 37.036.000 42.889.000 30.398.000 26.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.502.000 15.143.000 11.903.000 7.197.000 5.585.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 1.6 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 2.3 2.3 1.5 1.4 1.5
Soliditet 7 70.4 52.6 65.1 69.4
Resultatgrad 6.2 5.4 7.5 5.7 5.0
Rentedekningsgrad 93.5 142.9 398.8 511.4 1633.3
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.9 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 17.4 14.9 16.9 16.9 18.3
Signatur
17.09.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS
FORMANN ALENE ELLER AV TO
STYREMEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
17.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
HÅKON ØYEN
OLAV WIRGENES
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex