Läckeby Water As
Juridisk navn:  Läckeby Water As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ormsundveien 5 Ormsundveien 5 Fax:
0198 Oslo 198 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998608880
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/6/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5.41%
Egenkapital  
  
-80%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -35.000 -37.000 -39.000 -30.000 -44.000
Egenkapital: 9.000 45.000 81.000 120.000 5.000
Regnskap for  Läckeby Water As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -35.000 -37.000 -39.000 -30.000 -44.000
Driftsresultat -35.000 -37.000 -39.000 -30.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -35.000 -37.000 -39.000 -30.000 -44.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -37.000 -39.000 -30.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.000 48.000 83.000 148.000 5.000
Sum eiendeler 11.000 48.000 83.000 148.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -238.000 -203.000 -166.000 -127.000 -97.000
Sum egenkapital 9.000 45.000 81.000 120.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 3.000 2.000 28.000 0
Sum gjeld og egenkapital 11.000 47.000 83.000 148.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -37.000 -39.000 -30.000 -44.000
Driftskostnader -35.000 -37.000 -39.000 -30.000 -44.000
Driftsresultat -35.000 -37.000 -39.000 -30.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -37.000 -39.000 -30.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 48.000 83.000 3.000 5.000
Sum omløpsmidler 11.000 48.000 83.000 148.000 5.000
Sum eiendeler 11.000 48.000 83.000 148.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -238.000 -203.000 -166.000 -127.000 -97.000
Sum egenkapital 9.000 45.000 81.000 120.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 28.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 3.000 2.000 28.000 0
Sum gjeld og egenkapital 11.000 47.000 83.000 148.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 45.000 81.000 120.000 5.000
Likviditetsgrad 1 5.5 1 41.5 5.3
Likviditetsgrad 2 5.5 1 41.5 5.3 0.0
Soliditet 81.8 93.8 97.6 81.1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet -318.2 -77.1 -20.3 -880.0
Signatur
09.07.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER AV TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex