Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kviteseid Motorservice AS
Juridisk navn:  Kviteseid Motorservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35053158
Dalanvegen 23 Dalanvegen 23 Fax: 35053222
3850 Kviteseid 3850 Kviteseid
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kviteseid
Org.nr: 929018362
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Vest Telemark Økonomi Og Rekneskap A
Utvikling:
Omsetning  
  
14.34%
Resultat  
  
-97.25%
Egenkapital  
  
0.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.610.000 10.154.000 9.910.000 8.647.000 7.243.000
Resultat: 14.000 509.000 189.000 65.000 471.000
Egenkapital: 1.255.000 1.246.000 854.000 715.000 1.158.000
Regnskap for  Kviteseid Motorservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.610.000 10.154.000 9.910.000 8.647.000 7.243.000
Driftskostnader -11.539.000 -9.603.000 -9.680.000 -8.523.000 -6.773.000
Driftsresultat 71.000 551.000 229.000 123.000 470.000
Finansinntekter 3.000 4.000 11.000 9.000 8.000
Finanskostnader -60.000 -45.000 -52.000 -67.000 -7.000
Finans -57.000 -41.000 -41.000 -58.000 1.000
Resultat før skatt 14.000 509.000 189.000 65.000 471.000
Skattekostnad -5.000 -117.000 -49.000 -8.000 -100.000
Årsresultat 9.000 392.000 139.000 57.000 371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 676.000 696.000 726.000 756.000 79.000
Sum omløpsmidler 3.588.000 2.663.000 2.428.000 2.239.000 2.022.000
Sum eiendeler 4.264.000 3.359.000 3.154.000 2.995.000 2.101.000
Sum opptjent egenkapital 855.000 846.000 454.000 315.000 758.000
Sum egenkapital 1.255.000 1.246.000 854.000 715.000 1.158.000
Sum langsiktig gjeld 737.000 550.000 765.000 986.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.272.000 1.562.000 1.535.000 1.294.000 942.000
Sum gjeld og egenkapital 4.264.000 3.358.000 3.154.000 2.995.000 2.100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.610.000 10.102.000 9.793.000 8.545.000 7.135.000
Andre inntekter 0 52.000 117.000 102.000 108.000
Driftsinntekter 11.610.000 10.154.000 9.910.000 8.647.000 7.243.000
Varekostnad -9.672.000 -7.926.000 -7.969.000 -6.931.000 -5.290.000
Lønninger -1.113.000 -934.000 -931.000 -962.000 -956.000
Avskrivning -36.000 -35.000 -50.000 -37.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -718.000 -708.000 -730.000 -593.000 -499.000
Driftskostnader -11.539.000 -9.603.000 -9.680.000 -8.523.000 -6.773.000
Driftsresultat 71.000 551.000 229.000 123.000 470.000
Finansinntekter 3.000 4.000 11.000 9.000 8.000
Finanskostnader -60.000 -45.000 -52.000 -67.000 -7.000
Finans -57.000 -41.000 -41.000 -58.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 392.000 139.000 57.000 371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 23.000 23.000 24.000 26.000 30.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 120.000 139.000 170.000 197.000 47.000
Sum varige driftsmidler 143.000 162.000 193.000 223.000 78.000
Sum finansielle anleggsmidler 533.000 533.000 533.000 533.000 1.000
Sum anleggsmidler 676.000 696.000 726.000 756.000 79.000
Varebeholdning 1.175.000 1.571.000 1.045.000 1.103.000 779.000
Kundefordringer 1.116.000 534.000 539.000 236.000 299.000
Andre fordringer 36.000 67.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.260.000 491.000 844.000 899.000 943.000
Sum omløpsmidler 3.588.000 2.663.000 2.428.000 2.239.000 2.022.000
Sum eiendeler 4.264.000 3.359.000 3.154.000 2.995.000 2.101.000
Sum opptjent egenkapital 855.000 846.000 454.000 315.000 758.000
Sum egenkapital 1.255.000 1.246.000 854.000 715.000 1.158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 737.000 550.000 765.000 986.000 0
Leverandørgjeld 1.554.000 1.074.000 846.000 764.000 358.000
Betalbar skatt 5.000 117.000 49.000 8.000 100.000
Skyldig offentlige avgifter 315.000 36.000 304.000 161.000 139.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 398.000 335.000 335.000 362.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 2.272.000 1.562.000 1.535.000 1.294.000 942.000
Sum gjeld og egenkapital 4.264.000 3.358.000 3.154.000 2.995.000 2.100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.316.000 1.101.000 893.000 945.000 1.080.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.6 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.9 0.9 1.4
Soliditet 29.4 37.1 27.1 23.9 55.1
Resultatgrad 0.6 5.4 2.3 1.4 6.5
Rentedekningsgrad 1.2 12.2 4.4 2.0 68.3
Gjeldsgrad 2.4 1.7 2.7 3.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 1.7 16.5 7.6 4.4 22.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex