Kvamsøy Oljeservice As
Juridisk navn:  Kvamsøy Oljeservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/ Anne-Marte Skarmyr Beitveit v/ Anne-Marte Skarmyr Beitveit Fax:
6087 Kvamsøy 6087 Kvamsøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sande
Org.nr: 915507573
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/12/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.39%
Resultat  
  
-173.81%
Egenkapital  
  
-7.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.060.000 5.133.000 2.744.000 3.232.000 5.803.000
Resultat: -31.000 42.000 29.000 -1.000 161.000
Egenkapital: 297.000 321.000 288.000 266.000 268.000
Regnskap for  Kvamsøy Oljeservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.060.000 5.133.000 2.744.000 3.232.000 5.803.000
Driftskostnader -3.091.000 -5.090.000 -2.715.000 -3.234.000 -5.642.000
Driftsresultat -31.000 42.000 29.000 -2.000 161.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -31.000 42.000 29.000 -1.000 161.000
Skattekostnad 7.000 -10.000 -7.000 0 -44.000
Årsresultat -24.000 33.000 22.000 -1.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 314.000 16.000 23.000 35.000 41.000
Sum omløpsmidler 861.000 1.046.000 833.000 858.000 1.617.000
Sum eiendeler 1.175.000 1.062.000 856.000 893.000 1.658.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 171.000 138.000 116.000 118.000
Sum egenkapital 297.000 321.000 288.000 266.000 268.000
Sum langsiktig gjeld 228.000 139.000 237.000 265.000 297.000
Sum kortsiktig gjeld 649.000 602.000 330.000 360.000 1.093.000
Sum gjeld og egenkapital 1.174.000 1.062.000 855.000 891.000 1.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.060.000 5.133.000 2.744.000 3.232.000 5.803.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.060.000 5.133.000 2.744.000 3.232.000 5.803.000
Varekostnad -2.717.000 -4.843.000 -2.463.000 -2.841.000 -5.386.000
Lønninger -242.000 -191.000 -103.000 -155.000 -141.000
Avskrivning -46.000 -7.000 -9.000 -9.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -86.000 -49.000 -140.000 -229.000 -109.000
Driftskostnader -3.091.000 -5.090.000 -2.715.000 -3.234.000 -5.642.000
Driftsresultat -31.000 42.000 29.000 -2.000 161.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 33.000 22.000 -1.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 0 0 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 306.000 16.000 23.000 32.000 38.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 306.000 16.000 23.000 32.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 314.000 16.000 23.000 35.000 41.000
Varebeholdning 263.000 215.000 133.000 193.000 181.000
Kundefordringer 438.000 288.000 387.000 243.000 841.000
Andre fordringer 18.000 2.000 0 11.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 142.000 541.000 313.000 411.000 576.000
Sum omløpsmidler 861.000 1.046.000 833.000 858.000 1.617.000
Sum eiendeler 1.175.000 1.062.000 856.000 893.000 1.658.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 171.000 138.000 116.000 118.000
Sum egenkapital 297.000 321.000 288.000 266.000 268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 228.000 139.000 237.000 265.000 297.000
Leverandørgjeld 539.000 422.000 264.000 319.000 962.000
Betalbar skatt 0 11.000 3.000 5.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 82.000 53.000 21.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 88.000 11.000 16.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 649.000 602.000 330.000 360.000 1.093.000
Sum gjeld og egenkapital 1.174.000 1.062.000 855.000 891.000 1.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 212.000 444.000 503.000 498.000 524.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 2.5 2.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 2.1 1.8 1.4
Soliditet 25.3 30.2 33.7 29.9 16.2
Resultatgrad 0.8 1.1 -0.1 2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 2.3 2 2.3 5.2
Total kapitalrentabilitet -2.6 4 3.4 -0.2 9.7
Signatur
11.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.04.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex