Kvamsøy Holding As
Juridisk navn:  Kvamsøy Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 24 Lilandsvegen 3 Fax:
5868 Bergen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997929640
Aksjekapital: 360.750 NOK
Etableringsdato: 1/30/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vkst As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-32.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 2.652.000 2.223.000 3.705.000 1.854.000
Egenkapital: 7.366.000 10.866.000 11.052.000 8.829.000 8.124.000
Regnskap for  Kvamsøy Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -114.000 -234.000 -57.000 -42.000 -49.000
Driftsresultat -114.000 -234.000 -57.000 -42.000 -49.000
Finansinntekter 1.221.000 4.190.000 2.430.000 3.825.000 2.000.000
Finanskostnader -1.108.000 -1.305.000 -151.000 -78.000 -97.000
Finans 113.000 2.885.000 2.279.000 3.747.000 1.903.000
Resultat før skatt 0 2.652.000 2.223.000 3.705.000 1.854.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 2.652.000 2.223.000 3.705.000 1.854.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.259.000 37.369.000 37.925.000 13.829.000 13.480.000
Sum omløpsmidler 7.476.000 11.824.000 2.398.000 3.169.000 1.015.000
Sum eiendeler 45.735.000 49.193.000 40.323.000 16.998.000 14.495.000
Sum opptjent egenkapital 6.870.000 10.370.000 10.557.000 8.334.000 7.629.000
Sum egenkapital 7.366.000 10.866.000 11.052.000 8.829.000 8.124.000
Sum langsiktig gjeld 36.954.000 35.612.000 8.258.000 6.168.000 6.369.000
Sum kortsiktig gjeld 1.415.000 2.716.000 21.013.000 2.001.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 45.734.000 49.193.000 40.323.000 16.998.000 14.494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -234.000 -57.000 -42.000 -49.000
Driftskostnader -114.000 -234.000 -57.000 -42.000 -49.000
Driftsresultat -114.000 -234.000 -57.000 -42.000 -49.000
Finansinntekter 1.221.000 4.190.000 2.430.000 3.825.000 2.000.000
Finanskostnader -1.108.000 -1.305.000 -151.000 -78.000 -97.000
Finans 113.000 2.885.000 2.279.000 3.747.000 1.903.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.536.000 0 -2.000.000 0
Årsresultat 0 2.652.000 2.223.000 3.705.000 1.854.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 38.259.000 37.369.000 37.925.000 13.829.000 13.480.000
Sum anleggsmidler 38.259.000 37.369.000 37.925.000 13.829.000 13.480.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.166.000 5.231.000 346.000 2.750.000 500.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.310.000 6.594.000 2.052.000 419.000 515.000
Sum omløpsmidler 7.476.000 11.824.000 2.398.000 3.169.000 1.015.000
Sum eiendeler 45.735.000 49.193.000 40.323.000 16.998.000 14.495.000
Sum opptjent egenkapital 6.870.000 10.370.000 10.557.000 8.334.000 7.629.000
Sum egenkapital 7.366.000 10.866.000 11.052.000 8.829.000 8.124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 36.954.000 35.612.000 8.258.000 6.168.000 6.369.000
Leverandørgjeld 1.000 8.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.536.000 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.414.000 2.708.000 21.013.000 2.001.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.415.000 2.716.000 21.013.000 2.001.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 45.734.000 49.193.000 40.323.000 16.998.000 14.494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.061.000 9.108.000 -18.615.000 1.168.000 1.014.000
Likviditetsgrad 1 5.3 4.4 0.1 1.6 1015.0
Likviditetsgrad 2 5.3 4.4 0.1 1.6 1015.1
Soliditet 16.1 22.1 27.4 51.9 56.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -0.4 48.5 20.1
Gjeldsgrad 5.2 3.5 2.6 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 2.4 8 5.9 22.3 13.5
Signatur
08.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex