Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvadraturen Fysikalske Eiendom AS
Juridisk navn:  Kvadraturen Fysikalske Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38070012
Dronningens Gate 38 Dronningens Gate 38 Fax: 38070012
4608 Kristiansand S 4608 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 971589701
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Multi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
107.69%
Egenkapital  
  
10.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 360.000 360.000 360.000 410.000 778.000
Resultat: 54.000 26.000 77.000 155.000 82.000
Egenkapital: 432.000 390.000 371.000 313.000 197.000
Regnskap for  Kvadraturen Fysikalske Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 360.000 360.000 360.000 410.000 778.000
Driftskostnader -306.000 -330.000 -268.000 -228.000 -618.000
Driftsresultat 54.000 30.000 92.000 182.000 160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -5.000 -15.000 -27.000 -79.000
Finans 0 -5.000 -15.000 -27.000 -78.000
Resultat før skatt 54.000 26.000 77.000 155.000 82.000
Skattekostnad -12.000 -6.000 -19.000 -39.000 -24.000
Årsresultat 42.000 19.000 58.000 116.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.034.000 2.142.000 2.155.000 2.265.000 2.404.000
Sum omløpsmidler 190.000 82.000 70.000 86.000 72.000
Sum eiendeler 2.224.000 2.224.000 2.225.000 2.351.000 2.476.000
Sum opptjent egenkapital 332.000 290.000 271.000 213.000 97.000
Sum egenkapital 432.000 390.000 371.000 313.000 197.000
Sum langsiktig gjeld 1.770.000 1.820.000 1.831.000 2.019.000 2.277.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 14.000 23.000 18.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.224.000 2.224.000 2.225.000 2.350.000 2.476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 360.000 360.000 360.000 410.000 778.000
Driftsinntekter 360.000 360.000 360.000 410.000 778.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -118.000 -115.000 -114.000 -114.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -215.000 -154.000 -114.000 -501.000
Driftskostnader -306.000 -330.000 -268.000 -228.000 -618.000
Driftsresultat 54.000 30.000 92.000 182.000 160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -5.000 -15.000 -27.000 -79.000
Finans 0 -5.000 -15.000 -27.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 19.000 58.000 116.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 13.000 5.000 1.000 26.000
Fast eiendom 2.011.000 2.129.000 2.150.000 2.264.000 2.378.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.011.000 2.129.000 2.150.000 2.264.000 2.378.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.034.000 2.142.000 2.155.000 2.265.000 2.404.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 190.000 82.000 70.000 86.000 72.000
Sum omløpsmidler 190.000 82.000 70.000 86.000 72.000
Sum eiendeler 2.224.000 2.224.000 2.225.000 2.351.000 2.476.000
Sum opptjent egenkapital 332.000 290.000 271.000 213.000 97.000
Sum egenkapital 432.000 390.000 371.000 313.000 197.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.770.000 1.820.000 1.831.000 2.019.000 2.277.000
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 0
Betalbar skatt 22.000 14.000 23.000 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 14.000 23.000 18.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.224.000 2.224.000 2.225.000 2.350.000 2.476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 168.000 68.000 47.000 68.000 70.000
Likviditetsgrad 1 8.6 5.9 3 4.8 36.0
Likviditetsgrad 2 8.6 5.9 3 4.8 36.1
Soliditet 19.4 17.5 16.7 13.3 8.0
Resultatgrad 1 8.3 25.6 44.4 20.6
Rentedekningsgrad 6 6.1 6.7 2.0
Gjeldsgrad 4.1 4.7 5 6.5 11.6
Total kapitalrentabilitet 2.4 1.3 4.1 7.7 6.5
Signatur
12.12.2011
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex