Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kværnerbyen Drift As
Juridisk navn:  Kværnerbyen Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02333
Postboks 666 St Olavs Plass Hammersborg Torg 1 Fax: 62435550
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975378055
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
15.89%
Resultat  
  
221.91%
Egenkapital  
  
195.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.193.000 3.618.000 3.246.000 2.683.000 2.312.000
Resultat: 612.000 -502.000 -175.000 -70.000 -342.000
Egenkapital: 722.000 244.000 55.000 191.000 240.000
Regnskap for  Kværnerbyen Drift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.193.000 3.618.000 3.246.000 2.683.000 2.312.000
Driftskostnader -3.515.000 -4.027.000 -3.363.000 -2.756.000 -2.640.000
Driftsresultat 678.000 -409.000 -117.000 -73.000 -328.000
Finansinntekter 17.000 13.000 9.000 3.000 3.000
Finanskostnader -84.000 -106.000 -67.000 0 -17.000
Finans -67.000 -93.000 -58.000 3.000 -14.000
Resultat før skatt 612.000 -502.000 -175.000 -70.000 -342.000
Skattekostnad -135.000 116.000 40.000 21.000 92.000
Årsresultat 477.000 -387.000 -135.000 -50.000 -249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 56.000 17.000 0
Sum omløpsmidler 926.000 3.420.000 2.498.000 1.611.000 854.000
Sum eiendeler 926.000 3.420.000 2.554.000 1.628.000 854.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 -799.000 -412.000 -277.000 -227.000
Sum egenkapital 722.000 244.000 55.000 191.000 240.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 3.175.000 2.499.000 1.437.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 926.000 3.419.000 2.554.000 1.627.000 853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 3.618.000 3.246.000 2.683.000 2.312.000
Andre inntekter 4.193.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.193.000 3.618.000 3.246.000 2.683.000 2.312.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.515.000 -668.000 -15.000 -2.756.000 -2.640.000
Driftskostnader -3.515.000 -4.027.000 -3.363.000 -2.756.000 -2.640.000
Driftsresultat 678.000 -409.000 -117.000 -73.000 -328.000
Finansinntekter 17.000 13.000 9.000 3.000 3.000
Finanskostnader -84.000 -106.000 -67.000 0 -17.000
Finans -67.000 -93.000 -58.000 3.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 477.000 -387.000 -135.000 -50.000 -249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 56.000 17.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 56.000 17.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 448.000 2.042.000 1.403.000 32.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 926.000 3.420.000 2.498.000 1.611.000 854.000
Sum eiendeler 926.000 3.420.000 2.554.000 1.628.000 854.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 -799.000 -412.000 -277.000 -227.000
Sum egenkapital 722.000 244.000 55.000 191.000 240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.531.000 2.427.000 869.000 359.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Leverandørgjeld 70.000 644.000 71.000 569.000 251.000
Betalbar skatt 135.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 204.000 3.175.000 2.499.000 1.437.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 926.000 3.419.000 2.554.000 1.627.000 853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 722.000 245.000 -1.000 174.000 245.000
Likviditetsgrad 1 4.5 1.1 1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 4.5 1.1 1 1.1 1.5
Soliditet 7 7.1 2.2 11.7 28.1
Resultatgrad 16.2 -11.3 -3.6 -2.7 -14.2
Rentedekningsgrad 8.1 -3.9 -1.7 -19.1
Gjeldsgrad 0.3 1 45.4 7.5 2.6
Total kapitalrentabilitet 75.1 -11.6 -4.2 -4.3 -38.1
Signatur
26.04.2013
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex