Kurbadets Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Kurbadets Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22208416
Akersgata 74 Akersgata 74 Fax: 22201221
0180 Oslo 180 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 880293842
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/1/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.08%
Resultat  
  
-2.09%
Egenkapital  
  
-0.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.845.000 2.787.000 2.709.000 2.629.000 2.579.000
Resultat: 796.000 813.000 930.000 991.000 873.000
Egenkapital: 100.000 101.000 100.000 100.000 125.000
Regnskap for  Kurbadets Fysikalske Institutt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.845.000 2.787.000 2.709.000 2.629.000 2.579.000
Driftskostnader -2.042.000 -1.961.000 -1.762.000 -1.618.000 -1.697.000
Driftsresultat 803.000 826.000 946.000 1.011.000 882.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 4.000 7.000
Finanskostnader -7.000 -13.000 -18.000 -23.000 -16.000
Finans -7.000 -12.000 -17.000 -19.000 -9.000
Resultat før skatt 796.000 813.000 930.000 991.000 873.000
Skattekostnad -184.000 -196.000 -233.000 -267.000 -236.000
Årsresultat 611.000 618.000 697.000 724.000 637.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.000 266.000 383.000 451.000 494.000
Sum omløpsmidler 954.000 977.000 1.071.000 1.166.000 1.110.000
Sum eiendeler 1.085.000 1.243.000 1.454.000 1.617.000 1.604.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.000 0 0 25.000
Sum egenkapital 100.000 101.000 100.000 100.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 150.000 264.000 374.000 479.000
Sum kortsiktig gjeld 954.000 992.000 1.090.000 1.143.000 999.000
Sum gjeld og egenkapital 1.085.000 1.243.000 1.454.000 1.617.000 1.603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 626.000 759.000 1.028.000 1.116.000 726.000
Andre inntekter 2.219.000 2.028.000 1.681.000 1.513.000 1.853.000
Driftsinntekter 2.845.000 2.787.000 2.709.000 2.629.000 2.579.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -810.000 -798.000 -814.000 -822.000 -834.000
Avskrivning -147.000 -153.000 -133.000 -130.000 -116.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.085.000 -1.010.000 -815.000 -666.000 -747.000
Driftskostnader -2.042.000 -1.961.000 -1.762.000 -1.618.000 -1.697.000
Driftsresultat 803.000 826.000 946.000 1.011.000 882.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 4.000 7.000
Finanskostnader -7.000 -13.000 -18.000 -23.000 -16.000
Finans -7.000 -12.000 -17.000 -19.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -612.000 -617.000 -697.000 -749.000 -650.000
Årsresultat 611.000 618.000 697.000 724.000 637.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 12.000 5.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 107.000 254.000 378.000 451.000 494.000
Sum varige driftsmidler 107.000 254.000 378.000 451.000 494.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 131.000 266.000 383.000 451.000 494.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 26.000 46.000 77.000 49.000
Andre fordringer 93.000 99.000 56.000 69.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 841.000 853.000 969.000 1.020.000 993.000
Sum omløpsmidler 954.000 977.000 1.071.000 1.166.000 1.110.000
Sum eiendeler 1.085.000 1.243.000 1.454.000 1.617.000 1.604.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.000 0 0 25.000
Sum egenkapital 100.000 101.000 100.000 100.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.000 150.000 264.000 374.000 479.000
Leverandørgjeld 30.000 44.000 37.000 2.000 13.000
Betalbar skatt 196.000 203.000 239.000 270.000 216.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 50.000 45.000 49.000 46.000
Utbytte -612.000 -617.000 -697.000 -749.000 -650.000
Annen kortsiktig gjeld 71.000 78.000 71.000 73.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 954.000 992.000 1.090.000 1.143.000 999.000
Sum gjeld og egenkapital 1.085.000 1.243.000 1.454.000 1.617.000 1.603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -15.000 -19.000 23.000 111.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.1 1.2
Soliditet 9.2 8.1 6.9 6.2 7.8
Resultatgrad 28.2 29.6 34.9 38.5 34.2
Rentedekningsgrad 114.7 63.5 52.6 44.1 55.6
Gjeldsgrad 9.8 11.3 13.5 15.2 11.8
Total kapitalrentabilitet 7 66.5 65.1 62.8 55.5
Signatur
21.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex