Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kuraas & Sønner AS
Juridisk navn:  Kuraas & Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76969620
Fagernessletta 10 Fagernessletta 10 Fax: 76947811
8514 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 913636074
Aksjekapital: 50.920 NOK
Etableringsdato: 9/1/1966 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
755.17%
Egenkapital  
  
3.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 223.000 0 0 750.000 1.000.000
Resultat: 190.000 -29.000 7.157.000 -5.416.000 1.070.000
Egenkapital: 5.514.000 5.353.000 16.124.000 8.959.000 14.371.000
Regnskap for  Kuraas & Sønner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 223.000 0 0 750.000 1.000.000
Driftskostnader -22.000 -25.000 -25.000 -6.167.000 -29.000
Driftsresultat 200.000 -25.000 -25.000 -5.417.000 971.000
Finansinntekter 0 35.000 7.985.000 223.000 344.000
Finanskostnader -11.000 -40.000 -804.000 -222.000 -245.000
Finans -11.000 -5.000 7.181.000 1.000 99.000
Resultat før skatt 190.000 -29.000 7.157.000 -5.416.000 1.070.000
Skattekostnad -28.000 7.000 8.000 5.000 -27.000
Årsresultat 161.000 -22.000 7.165.000 -5.412.000 1.043.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.918.000 5.958.000 17.289.000 15.357.000 19.138.000
Sum omløpsmidler 238.000 64.000 23.000 70.000 189.000
Sum eiendeler 6.156.000 6.022.000 17.312.000 15.427.000 19.327.000
Sum opptjent egenkapital 5.463.000 5.302.000 15.971.000 8.806.000 14.218.000
Sum egenkapital 5.514.000 5.353.000 16.124.000 8.959.000 14.371.000
Sum langsiktig gjeld 602.000 665.000 36.000 3.247.000 4.063.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 5.000 1.153.000 3.222.000 893.000
Sum gjeld og egenkapital 6.156.000 6.023.000 17.313.000 15.428.000 19.327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 223.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 750.000 1.000.000
Driftsinntekter 223.000 0 0 750.000 1.000.000
Varekostnad -8.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -40.000 -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 26.000 -23.000 -25.000 -6.167.000 -29.000
Driftskostnader -22.000 -25.000 -25.000 -6.167.000 -29.000
Driftsresultat 200.000 -25.000 -25.000 -5.417.000 971.000
Finansinntekter 0 35.000 7.985.000 223.000 344.000
Finanskostnader -11.000 -40.000 -804.000 -222.000 -245.000
Finans -11.000 -5.000 7.181.000 1.000 99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 161.000 -22.000 7.165.000 -5.412.000 1.043.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 161.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 161.000 201.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.757.000 5.757.000 17.289.000 15.357.000 19.138.000
Sum anleggsmidler 5.918.000 5.958.000 17.289.000 15.357.000 19.138.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 0 0 0 0
Andre fordringer 140.000 51.000 0 65.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 13.000 23.000 5.000 189.000
Sum omløpsmidler 238.000 64.000 23.000 70.000 189.000
Sum eiendeler 6.156.000 6.022.000 17.312.000 15.427.000 19.327.000
Sum opptjent egenkapital 5.463.000 5.302.000 15.971.000 8.806.000 14.218.000
Sum egenkapital 5.514.000 5.353.000 16.124.000 8.959.000 14.371.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 5.000 36.000 47.000 63.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 602.000 665.000 36.000 3.247.000 4.063.000
Leverandørgjeld 7.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 28.000 0 3.000 12.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 1.150.000 3.210.000 850.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 5.000 1.153.000 3.222.000 893.000
Sum gjeld og egenkapital 6.156.000 6.023.000 17.313.000 15.428.000 19.327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 198.000 59.000 -1.130.000 -3.152.000 -704.000
Likviditetsgrad 1 6 12.8 0 0.0 0.2
Likviditetsgrad 2 6 12.8 0 0.1 0.3
Soliditet 89.6 88.9 93.1 58.1 74.4
Resultatgrad 89.7 -722.3 97.1
Rentedekningsgrad 18.2 -0.6 -23.4 5.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.2 0.2 4 -33.7 6.8
Signatur
19.02.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.09.2012
PROKURA HVER FOR SEG
HANS MAGNUS KURAAS
RUNE STOKVOLD
REIDAR GUSTAV KURAAS
KJELL ODDMUND KURAAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex