Kunstindustrimuseet I Oslos Forskningsfond
Juridisk navn:  Kunstindustrimuseet I Oslos Forskningsfond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21982000
Postboks 7014 St. Olavsplass C/O Nasjonalmuseet For Kunst, Arkitektur & Design Kristian Augusts Gate 23 Fax: 21982091
0130 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 886287682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/4/1992
Foretakstype: STI
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Strøm Linda Irene
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
-1.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 4.000
Resultat: -3.000 -4.000 -18.000 -12.000 -17.000
Egenkapital: 210.000 213.000 218.000 236.000 248.000
Regnskap for  Kunstindustrimuseet I Oslos Forskningsfond
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 4.000
Driftskostnader -3.000 -4.000 -18.000 -13.000 -21.000
Driftsresultat -3.000 -4.000 -18.000 -13.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Resultat før skatt -3.000 -4.000 -18.000 -12.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -4.000 -18.000 -12.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 210.000 213.000 218.000 236.000 248.000
Sum eiendeler 210.000 213.000 218.000 236.000 248.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 210.000 213.000 218.000 236.000 248.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 210.000 213.000 218.000 236.000 248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 4.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 4.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -4.000 -18.000 -13.000 -21.000
Driftskostnader -3.000 -4.000 -18.000 -13.000 -21.000
Driftsresultat -3.000 -4.000 -18.000 -13.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -4.000 -18.000 -12.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 210.000 213.000 218.000 236.000 248.000
Sum omløpsmidler 210.000 213.000 218.000 236.000 248.000
Sum eiendeler 210.000 213.000 218.000 236.000 248.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 210.000 213.000 218.000 236.000 248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 210.000 213.000 218.000 236.000 248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 210.000 213.000 218.000 236.000 248.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -425.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.4 -1.9 -8.3 -5.1 -6.9
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex