Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ksb Norge As
Juridisk navn:  Ksb Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96900900
Postboks 603 Haugenveien 29 Fax: 67129901
1401 Ski 1423 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 813938022
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 11/16/1945
Foretakstype: AS
Tidligere navn: lindflaten as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Nitschke Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.49%
Resultat  
  
-76.92%
Egenkapital  
  
0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 140.362.000 121.536.000 119.329.000 162.320.000 152.735.000
Resultat: 87.000 377.000 1.318.000 4.394.000 -6.311.000
Egenkapital: 13.140.000 13.115.000 13.115.000 12.678.000 9.473.000
Regnskap for  Ksb Norge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 140.362.000 121.536.000 119.329.000 162.320.000 152.735.000
Driftskostnader -140.373.000 -121.061.000 -117.908.000 -157.280.000 -158.609.000
Driftsresultat -12.000 475.000 1.420.000 5.042.000 -5.874.000
Finansinntekter 927.000 607.000 1.109.000 1.607.000 1.232.000
Finanskostnader -829.000 -705.000 -1.212.000 -2.255.000 -1.669.000
Finans 98.000 -98.000 -103.000 -648.000 -437.000
Resultat før skatt 87.000 377.000 1.318.000 4.394.000 -6.311.000
Skattekostnad -38.000 -158.000 -394.000 -1.189.000 1.466.000
Årsresultat 49.000 219.000 924.000 3.205.000 -4.845.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.606.000 1.580.000 1.863.000 2.736.000 4.968.000
Sum omløpsmidler 42.872.000 48.587.000 41.343.000 51.149.000 55.592.000
Sum eiendeler 45.478.000 50.167.000 43.206.000 53.885.000 60.560.000
Sum opptjent egenkapital 12.090.000 12.065.000 12.065.000 11.628.000 8.423.000
Sum egenkapital 13.140.000 13.115.000 13.115.000 12.678.000 9.473.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.400.000 6.700.000 9.000.000 12.000.000
Sum kortsiktig gjeld 32.338.000 33.652.000 23.391.000 32.208.000 39.087.000
Sum gjeld og egenkapital 45.478.000 50.167.000 43.206.000 53.886.000 60.560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 139.438.000 120.722.000 119.080.000 162.318.000 152.735.000
Andre inntekter 924.000 814.000 250.000 3.000 0
Driftsinntekter 140.362.000 121.536.000 119.329.000 162.320.000 152.735.000
Varekostnad -94.523.000 -78.679.000 -78.721.000 -113.944.000 -106.787.000
Lønninger -27.757.000 -25.838.000 -22.569.000 -26.722.000 -32.787.000
Avskrivning -376.000 -541.000 -776.000 -1.079.000 -1.385.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.717.000 -16.003.000 -15.842.000 -15.535.000 -17.650.000
Driftskostnader -140.373.000 -121.061.000 -117.908.000 -157.280.000 -158.609.000
Driftsresultat -12.000 475.000 1.420.000 5.042.000 -5.874.000
Finansinntekter 927.000 607.000 1.109.000 1.607.000 1.232.000
Finanskostnader -829.000 -705.000 -1.212.000 -2.255.000 -1.669.000
Finans 98.000 -98.000 -103.000 -648.000 -437.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -24.000 -219.000 -487.000 0 0
Årsresultat 49.000 219.000 924.000 3.205.000 -4.845.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 2.671.000
Sum Immatrielle midler 892.000 930.000 1.088.000 1.482.000 2.671.000
Fast eiendom 159.000 47.000 50.000 135.000 263.000
Maskiner anlegg 354.000 106.000 173.000 256.000 451.000
Driftsløsøre 1.201.000 496.000 552.000 864.000 1.583.000
Sum varige driftsmidler 1.714.000 649.000 775.000 1.255.000 2.297.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.606.000 1.580.000 1.863.000 2.736.000 4.968.000
Varebeholdning 7.425.000 7.783.000 6.331.000 10.052.000 14.454.000
Kundefordringer 19.399.000 17.523.000 13.728.000 21.618.000 22.710.000
Andre fordringer 1.851.000 2.348.000 1.990.000 1.627.000 2.284.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.198.000 20.933.000 19.294.000 17.852.000 16.144.000
Sum omløpsmidler 42.872.000 48.587.000 41.343.000 51.149.000 55.592.000
Sum eiendeler 45.478.000 50.167.000 43.206.000 53.885.000 60.560.000
Sum opptjent egenkapital 12.090.000 12.065.000 12.065.000 11.628.000 8.423.000
Sum egenkapital 13.140.000 13.115.000 13.115.000 12.678.000 9.473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.400.000 6.700.000 9.000.000 12.000.000
Leverandørgjeld 19.600.000 21.317.000 14.027.000 23.397.000 22.231.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.432.000 5.708.000 4.304.000 2.792.000 3.234.000
Utbytte -24.000 -219.000 -487.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.282.000 6.407.000 4.573.000 6.018.000 13.622.000
Sum kortsiktig gjeld 32.338.000 33.652.000 23.391.000 32.208.000 39.087.000
Sum gjeld og egenkapital 45.478.000 50.167.000 43.206.000 53.886.000 60.560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.534.000 14.935.000 17.952.000 18.941.000 16.505.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.8 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.5 1.3 1.1
Soliditet 28.9 26.1 30.4 23.5 15.6
Resultatgrad 0.4 1.2 3.1 -3.8
Rentedekningsgrad 0.7 1.2 2.2 -2.8
Gjeldsgrad 2.5 2.8 2.3 3.3 5.4
Total kapitalrentabilitet 2 2.2 5.9 12.3 -7.7
Signatur
31.01.2018
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
SIGNATUR I FELLESSKAP
MERLI MORTEN
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
31.01.2018
DAGLIG LEDER ALENE ELLER
PROKURA I FELLESSKAP
MERLI MORTEN
PROKURA I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex