Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Krokeide Videregående Skole As
Juridisk navn:  Krokeide Videregående Skole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55108700
Korsnesvegen 70 Korsnesvegen 70 Fax: 55116661
5244 Fana 5244 Fana
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 980443191
Aksjekapital: 960.000 NOK
Antall ansatte: 90
Etableringsdato: 12/22/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.75%
Resultat  
  
-26.72%
Egenkapital  
  
10.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 83.726.000 79.933.000 75.817.000 70.358.000 66.621.000
Resultat: 3.458.000 4.719.000 9.748.000 1.337.000 2.915.000
Egenkapital: 35.796.000 32.339.000 27.620.000 17.872.000 16.535.000
Regnskap for  Krokeide Videregående Skole As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 83.726.000 79.933.000 75.817.000 70.358.000 66.621.000
Driftskostnader -78.480.000 -73.465.000 -69.456.000 -64.417.000 -61.569.000
Driftsresultat 5.247.000 6.469.000 6.360.000 5.942.000 5.052.000
Finansinntekter 81.000 58.000 5.076.000 250.000 401.000
Finanskostnader -1.870.000 -1.809.000 -1.688.000 -4.855.000 -2.538.000
Finans -1.789.000 -1.751.000 3.388.000 -4.605.000 -2.137.000
Resultat før skatt 3.458.000 4.719.000 9.748.000 1.337.000 2.915.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.458.000 4.719.000 9.748.000 1.337.000 2.915.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.594.000 103.287.000 99.961.000 95.014.000 92.521.000
Sum omløpsmidler 12.792.000 11.006.000 14.912.000 10.276.000 16.464.000
Sum eiendeler 116.386.000 114.293.000 114.873.000 105.290.000 108.985.000
Sum opptjent egenkapital 32.576.000 29.118.000 24.400.000 14.652.000 13.315.000
Sum egenkapital 35.796.000 32.339.000 27.620.000 17.872.000 16.535.000
Sum langsiktig gjeld 67.368.000 69.129.000 69.407.000 77.902.000 82.869.000
Sum kortsiktig gjeld 13.221.000 12.824.000 17.846.000 9.515.000 9.581.000
Sum gjeld og egenkapital 116.385.000 114.291.000 114.873.000 105.289.000 108.985.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 83.635.000 79.387.000 73.264.000 68.383.000 64.366.000
Andre inntekter 91.000 547.000 2.553.000 1.976.000 2.255.000
Driftsinntekter 83.726.000 79.933.000 75.817.000 70.358.000 66.621.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -53.067.000 -50.089.000 -45.691.000 -43.792.000 -39.982.000
Avskrivning -7.493.000 -6.791.000 -6.558.000 -5.852.000 -3.260.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.920.000 -16.585.000 -17.207.000 -14.773.000 -18.327.000
Driftskostnader -78.480.000 -73.465.000 -69.456.000 -64.417.000 -61.569.000
Driftsresultat 5.247.000 6.469.000 6.360.000 5.942.000 5.052.000
Finansinntekter 81.000 58.000 5.076.000 250.000 401.000
Finanskostnader -1.870.000 -1.809.000 -1.688.000 -4.855.000 -2.538.000
Finans -1.789.000 -1.751.000 3.388.000 -4.605.000 -2.137.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.458.000 4.719.000 9.748.000 1.337.000 2.915.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 97.586.000 95.621.000 91.359.000 85.744.000 83.442.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.788.000 7.453.000 8.535.000 9.211.000 9.026.000
Sum varige driftsmidler 103.373.000 103.074.000 99.894.000 94.955.000 92.468.000
Sum finansielle anleggsmidler 221.000 213.000 67.000 59.000 53.000
Sum anleggsmidler 103.594.000 103.287.000 99.961.000 95.014.000 92.521.000
Varebeholdning 86.000 111.000 100.000 96.000 89.000
Kundefordringer 0 352.000 0 178.000 957.000
Andre fordringer 3.305.000 2.736.000 2.633.000 1.082.000 159.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.401.000 7.806.000 12.180.000 8.920.000 15.259.000
Sum omløpsmidler 12.792.000 11.006.000 14.912.000 10.276.000 16.464.000
Sum eiendeler 116.386.000 114.293.000 114.873.000 105.290.000 108.985.000
Sum opptjent egenkapital 32.576.000 29.118.000 24.400.000 14.652.000 13.315.000
Sum egenkapital 35.796.000 32.339.000 27.620.000 17.872.000 16.535.000
Sum avsetninger til forpliktelser 709.000 739.000 662.000 500.000 326.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 67.368.000 69.129.000 69.407.000 77.902.000 82.869.000
Leverandørgjeld 2.765.000 3.072.000 6.570.000 1.822.000 2.560.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.077.000 3.762.000 3.215.000 3.055.000 2.824.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.379.000 5.990.000 8.061.000 4.638.000 4.197.000
Sum kortsiktig gjeld 13.221.000 12.824.000 17.846.000 9.515.000 9.581.000
Sum gjeld og egenkapital 116.385.000 114.291.000 114.873.000 105.289.000 108.985.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -429.000 -1.818.000 -2.934.000 761.000 6.883.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.8 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.8 1.1 1.8
Soliditet 30.8 28.3 2 17.0 15.2
Resultatgrad 6.3 8.1 8.4 8.4 7.6
Rentedekningsgrad 2.8 3.6 3.8 1.3 2.1
Gjeldsgrad 2.3 2.5 3.2 4.9 5.6
Total kapitalrentabilitet 4.6 5.7 1 5.9 5.0
Signatur
27.09.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex