Krokeide Videregående Skole As
Juridisk navn:  Krokeide Videregående Skole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55108700
Korsnesvegen 70 Korsnesvegen 70 Fax: 55116661
5244 Fana 5244 Fana
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980443191
Aksjekapital: 960.000 NOK
Antall ansatte: 90
Etableringsdato: 12/22/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.26%
Resultat  
  
-4.25%
Egenkapital  
  
9.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 87.290.000 83.726.000 79.933.000 75.817.000 70.358.000
Resultat: 3.311.000 3.458.000 4.719.000 9.748.000 1.337.000
Egenkapital: 39.108.000 35.796.000 32.339.000 27.620.000 17.872.000
Regnskap for  Krokeide Videregående Skole As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 87.290.000 83.726.000 79.933.000 75.817.000 70.358.000
Driftskostnader -83.219.000 -78.480.000 -73.465.000 -69.456.000 -64.417.000
Driftsresultat 4.072.000 5.247.000 6.469.000 6.360.000 5.942.000
Finansinntekter 1.188.000 81.000 58.000 5.076.000 250.000
Finanskostnader -1.949.000 -1.870.000 -1.809.000 -1.688.000 -4.855.000
Finans -761.000 -1.789.000 -1.751.000 3.388.000 -4.605.000
Resultat før skatt 3.311.000 3.458.000 4.719.000 9.748.000 1.337.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.311.000 3.458.000 4.719.000 9.748.000 1.337.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.861.000 103.594.000 103.287.000 99.961.000 95.014.000
Sum omløpsmidler 10.161.000 12.792.000 11.006.000 14.912.000 10.276.000
Sum eiendeler 117.022.000 116.386.000 114.293.000 114.873.000 105.290.000
Sum opptjent egenkapital 35.887.000 32.576.000 29.118.000 24.400.000 14.652.000
Sum egenkapital 39.108.000 35.796.000 32.339.000 27.620.000 17.872.000
Sum langsiktig gjeld 65.717.000 67.368.000 69.129.000 69.407.000 77.902.000
Sum kortsiktig gjeld 12.196.000 13.221.000 12.824.000 17.846.000 9.515.000
Sum gjeld og egenkapital 117.020.000 116.385.000 114.291.000 114.873.000 105.289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.267.000 83.635.000 79.387.000 73.264.000 68.383.000
Andre inntekter 23.000 91.000 547.000 2.553.000 1.976.000
Driftsinntekter 87.290.000 83.726.000 79.933.000 75.817.000 70.358.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -58.264.000 -53.067.000 -50.089.000 -45.691.000 -43.792.000
Avskrivning -6.867.000 -7.493.000 -6.791.000 -6.558.000 -5.852.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.088.000 -17.920.000 -16.585.000 -17.207.000 -14.773.000
Driftskostnader -83.219.000 -78.480.000 -73.465.000 -69.456.000 -64.417.000
Driftsresultat 4.072.000 5.247.000 6.469.000 6.360.000 5.942.000
Finansinntekter 1.188.000 81.000 58.000 5.076.000 250.000
Finanskostnader -1.949.000 -1.870.000 -1.809.000 -1.688.000 -4.855.000
Finans -761.000 -1.789.000 -1.751.000 3.388.000 -4.605.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.311.000 3.458.000 4.719.000 9.748.000 1.337.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 101.986.000 97.586.000 95.621.000 91.359.000 85.744.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.650.000 5.788.000 7.453.000 8.535.000 9.211.000
Sum varige driftsmidler 106.636.000 103.373.000 103.074.000 99.894.000 94.955.000
Sum finansielle anleggsmidler 224.000 221.000 213.000 67.000 59.000
Sum anleggsmidler 106.861.000 103.594.000 103.287.000 99.961.000 95.014.000
Varebeholdning 88.000 86.000 111.000 100.000 96.000
Kundefordringer 188.000 0 352.000 0 178.000
Andre fordringer 1.858.000 3.305.000 2.736.000 2.633.000 1.082.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.027.000 9.401.000 7.806.000 12.180.000 8.920.000
Sum omløpsmidler 10.161.000 12.792.000 11.006.000 14.912.000 10.276.000
Sum eiendeler 117.022.000 116.386.000 114.293.000 114.873.000 105.290.000
Sum opptjent egenkapital 35.887.000 32.576.000 29.118.000 24.400.000 14.652.000
Sum egenkapital 39.108.000 35.796.000 32.339.000 27.620.000 17.872.000
Sum avsetninger til forpliktelser 612.000 709.000 739.000 662.000 500.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 65.717.000 67.368.000 69.129.000 69.407.000 77.902.000
Leverandørgjeld 2.489.000 2.765.000 3.072.000 6.570.000 1.822.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.366.000 4.077.000 3.762.000 3.215.000 3.055.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.341.000 6.379.000 5.990.000 8.061.000 4.638.000
Sum kortsiktig gjeld 12.196.000 13.221.000 12.824.000 17.846.000 9.515.000
Sum gjeld og egenkapital 117.020.000 116.385.000 114.291.000 114.873.000 105.289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.035.000 -429.000 -1.818.000 -2.934.000 761.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0.9 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.8 0.8 1.1
Soliditet 33.4 30.8 28.3 2 17.0
Resultatgrad 4.7 6.3 8.1 8.4 8.4
Rentedekningsgrad 2.1 2.8 3.6 3.8 1.3
Gjeldsgrad 2 2.3 2.5 3.2 4.9
Total kapitalrentabilitet 4.5 4.6 5.7 1 5.9
Signatur
27.09.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex