Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Krohnviken Drift AS
Juridisk navn:  Krohnviken Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55215500
Postboks 23 Kristianborg C. J. Hambros Plass 5 Fax: 55215501
5822 Bergen 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 950237473
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Registrert Revisor Tom Ove Olsen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-0.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -13.000 -12.000 -15.000 -15.000
Egenkapital: -39.707.000 -39.694.000 -39.681.000 -39.669.000 -39.654.000
Regnskap for  Krohnviken Drift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -13.000 -13.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -13.000 -15.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 -13.000 -12.000 -15.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -13.000 -12.000 -15.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 7.000 3.000 1.000 3.000
Sum eiendeler 38.000 7.000 3.000 1.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -39.807.000 -39.794.000 -39.781.000 -39.769.000 -39.754.000
Sum egenkapital -39.707.000 -39.694.000 -39.681.000 -39.669.000 -39.654.000
Sum langsiktig gjeld 39.746.000 39.701.000 39.681.000 39.666.000 39.653.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000 7.000 4.000 1.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -13.000 -13.000 -15.000 -15.000
Driftskostnader -13.000 -13.000 -13.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -13.000 -15.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -13.000 -12.000 -15.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 7.000 3.000 1.000 3.000
Sum omløpsmidler 3.000 7.000 3.000 1.000 3.000
Sum eiendeler 38.000 7.000 3.000 1.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -39.807.000 -39.794.000 -39.781.000 -39.769.000 -39.754.000
Sum egenkapital -39.707.000 -39.694.000 -39.681.000 -39.669.000 -39.654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.746.000 39.701.000 39.681.000 39.666.000 39.653.000
Leverandørgjeld 0 0 4.000 4.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000 7.000 4.000 1.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 7.000 -1.000 -3.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.3 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0.8 0.3 0.8
Soliditet -3.9 ********
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet -33.3 -185.7 -500.0
Signatur
23.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.03.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisor kan ikke uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex