Kristiansen & Støkket As
Juridisk navn:  Kristiansen & Støkket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67911010
Strømsveien 229 Strømsveien 229 Fax: 67911011
1472 Fjellhamar 1472 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 913588886
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/4/1967
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.88%
Resultat  
  
-54.53%
Egenkapital  
  
-75.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.382.000 11.917.000 11.581.000 11.999.000 12.297.000
Resultat: 1.204.000 2.648.000 1.579.000 2.603.000 1.274.000
Egenkapital: 4.552.000 18.889.000 16.477.000 15.244.000 13.088.000
Regnskap for  Kristiansen & Støkket As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.382.000 11.917.000 11.581.000 11.999.000 12.297.000
Driftskostnader -9.251.000 -11.064.000 -10.278.000 -9.848.000 -11.516.000
Driftsresultat 1.130.000 854.000 1.304.000 2.150.000 782.000
Finansinntekter 75.000 1.795.000 277.000 455.000 516.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -3.000 -24.000
Finans 74.000 1.794.000 275.000 452.000 492.000
Resultat før skatt 1.204.000 2.648.000 1.579.000 2.603.000 1.274.000
Skattekostnad -207.000 -236.000 -346.000 -447.000 -221.000
Årsresultat 998.000 2.412.000 1.234.000 2.155.000 1.053.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.233.000 859.000 2.010.000 2.155.000 2.335.000
Sum omløpsmidler 10.996.000 20.672.000 17.555.000 15.664.000 13.873.000
Sum eiendeler 12.229.000 21.531.000 19.565.000 17.819.000 16.208.000
Sum opptjent egenkapital 665.000 4.684.000 16.277.000 15.044.000 12.888.000
Sum egenkapital 4.552.000 18.889.000 16.477.000 15.244.000 13.088.000
Sum langsiktig gjeld 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 7.557.000 2.522.000 2.968.000 2.455.000 3.000.000
Sum gjeld og egenkapital 12.229.000 21.531.000 19.565.000 17.819.000 16.208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.239.000 11.917.000 11.563.000 11.902.000 12.297.000
Andre inntekter 143.000 0 18.000 97.000 0
Driftsinntekter 10.382.000 11.917.000 11.581.000 11.999.000 12.297.000
Varekostnad -4.338.000 -5.266.000 -5.568.000 -5.043.000 -5.689.000
Lønninger -3.457.000 -4.035.000 -3.066.000 -3.413.000 -3.996.000
Avskrivning -155.000 -198.000 -144.000 -180.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.301.000 -1.565.000 -1.500.000 -1.212.000 -1.682.000
Driftskostnader -9.251.000 -11.064.000 -10.278.000 -9.848.000 -11.516.000
Driftsresultat 1.130.000 854.000 1.304.000 2.150.000 782.000
Finansinntekter 75.000 1.795.000 277.000 455.000 516.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -3.000 -24.000
Finans 74.000 1.794.000 275.000 452.000 492.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -16.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 998.000 2.412.000 1.234.000 2.155.000 1.053.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 499.000 790.000 577.000 722.000 902.000
Sum varige driftsmidler 499.000 790.000 577.000 722.000 902.000
Sum finansielle anleggsmidler 734.000 69.000 1.433.000 1.433.000 1.433.000
Sum anleggsmidler 1.233.000 859.000 2.010.000 2.155.000 2.335.000
Varebeholdning 747.000 734.000 817.000 820.000 837.000
Kundefordringer 2.538.000 4.759.000 4.381.000 3.317.000 2.708.000
Andre fordringer 178.000 3.508.000 208.000 227.000 519.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.533.000 11.671.000 12.150.000 11.300.000 9.809.000
Sum omløpsmidler 10.996.000 20.672.000 17.555.000 15.664.000 13.873.000
Sum eiendeler 12.229.000 21.531.000 19.565.000 17.819.000 16.208.000
Sum opptjent egenkapital 665.000 4.684.000 16.277.000 15.044.000 12.888.000
Sum egenkapital 4.552.000 18.889.000 16.477.000 15.244.000 13.088.000
Sum avsetninger til forpliktelser 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Leverandørgjeld 473.000 409.000 906.000 261.000 492.000
Betalbar skatt 207.000 236.000 346.000 447.000 221.000
Skyldig offentlige avgifter 799.000 1.169.000 1.222.000 1.178.000 1.175.000
Utbytte -16.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.078.000 708.000 495.000 569.000 1.112.000
Sum kortsiktig gjeld 7.557.000 2.522.000 2.968.000 2.455.000 3.000.000
Sum gjeld og egenkapital 12.229.000 21.531.000 19.565.000 17.819.000 16.208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.439.000 18.150.000 14.587.000 13.209.000 10.873.000
Likviditetsgrad 1 1.5 8.2 5.9 6 4.6
Likviditetsgrad 2 1.4 7.9 5.6 6 4.4
Soliditet 37.2 87.7 84.2 85.5 80.8
Resultatgrad 10.9 7.2 11.3 17.9 6.4
Rentedekningsgrad 1 8 6 716.7 54.1
Gjeldsgrad 1.7 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 9.9 12.3 8.1 14.6 8.0
Signatur
11.09.2018
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG
Prokurister
11.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex