Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristen Videregående Skole Trøndelag
Juridisk navn:  Kristen Videregående Skole Trøndelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72894940
Østre Rosten 35 Østre Rosten 35 Fax: 72894941
7075 Tiller 7075 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 971574909
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 83
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.47%
Resultat  
  
-99.76%
Egenkapital  
  
-0.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 74.679.000 70.138.000 67.675.000 63.664.000 63.358.000
Resultat: 5.000 2.069.000 1.798.000 33.000 1.492.000
Egenkapital: 33.913.000 33.952.000 32.083.000 30.285.000 29.856.000
Regnskap for  Kristen Videregående Skole Trøndelag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 74.679.000 70.138.000 67.675.000 63.664.000 63.358.000
Driftskostnader -72.989.000 -67.620.000 -65.534.000 -63.220.000 -61.372.000
Driftsresultat 1.691.000 2.518.000 2.141.000 444.000 1.986.000
Finansinntekter 79.000 79.000 73.000 61.000 66.000
Finanskostnader -1.764.000 -527.000 -416.000 -472.000 -560.000
Finans -1.685.000 -448.000 -343.000 -411.000 -494.000
Resultat før skatt 5.000 2.069.000 1.798.000 33.000 1.492.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 2.069.000 1.798.000 33.000 1.492.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.670.000 62.142.000 45.633.000 46.549.000 47.961.000
Sum omløpsmidler 7.475.000 8.474.000 12.692.000 10.546.000 9.241.000
Sum eiendeler 122.145.000 70.616.000 58.325.000 57.095.000 57.202.000
Sum opptjent egenkapital 33.912.000 33.952.000 32.083.000 30.285.000 29.856.000
Sum egenkapital 33.913.000 33.952.000 32.083.000 30.285.000 29.856.000
Sum langsiktig gjeld 73.419.000 25.049.000 16.175.000 16.894.000 18.169.000
Sum kortsiktig gjeld 14.813.000 11.615.000 10.067.000 9.916.000 9.177.000
Sum gjeld og egenkapital 122.144.000 70.616.000 58.325.000 57.095.000 57.202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 74.679.000 70.138.000 67.675.000 63.664.000 63.358.000
Driftsinntekter 74.679.000 70.138.000 67.675.000 63.664.000 63.358.000
Varekostnad -2.205.000 -1.074.000 -798.000 -885.000 -883.000
Lønninger -58.237.000 -54.123.000 -52.768.000 -50.334.000 -47.832.000
Avskrivning -2.434.000 -2.505.000 -2.347.000 -2.334.000 -2.417.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.113.000 -9.918.000 -9.621.000 -9.667.000 -10.240.000
Driftskostnader -72.989.000 -67.620.000 -65.534.000 -63.220.000 -61.372.000
Driftsresultat 1.691.000 2.518.000 2.141.000 444.000 1.986.000
Finansinntekter 79.000 79.000 73.000 61.000 66.000
Finanskostnader -1.764.000 -527.000 -416.000 -472.000 -560.000
Finans -1.685.000 -448.000 -343.000 -411.000 -494.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 2.069.000 1.798.000 33.000 1.492.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 112.698.000 61.153.000 44.523.000 45.331.000 46.672.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.504.000 558.000 1.031.000 1.138.000 1.192.000
Sum varige driftsmidler 114.202.000 61.710.000 45.553.000 46.469.000 47.864.000
Sum finansielle anleggsmidler 467.000 432.000 80.000 80.000 98.000
Sum anleggsmidler 114.670.000 62.142.000 45.633.000 46.549.000 47.961.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 790.000 519.000 180.000 200.000 193.000
Andre fordringer 3.165.000 1.750.000 992.000 725.000 628.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.520.000 6.204.000 11.520.000 9.621.000 8.420.000
Sum omløpsmidler 7.475.000 8.474.000 12.692.000 10.546.000 9.241.000
Sum eiendeler 122.145.000 70.616.000 58.325.000 57.095.000 57.202.000
Sum opptjent egenkapital 33.912.000 33.952.000 32.083.000 30.285.000 29.856.000
Sum egenkapital 33.913.000 33.952.000 32.083.000 30.285.000 29.856.000
Sum avsetninger til forpliktelser 695.000 708.000 556.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 73.419.000 25.049.000 16.175.000 16.894.000 18.169.000
Leverandørgjeld 5.854.000 2.921.000 1.820.000 1.730.000 1.784.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.845.000 3.636.000 3.595.000 3.427.000 3.250.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.114.000 5.058.000 4.652.000 4.759.000 4.143.000
Sum kortsiktig gjeld 14.813.000 11.615.000 10.067.000 9.916.000 9.177.000
Sum gjeld og egenkapital 122.144.000 70.616.000 58.325.000 57.095.000 57.202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.338.000 -3.141.000 2.625.000 630.000 64.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 1.3 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 1.3 1.1 1.1
Soliditet 27.8 48.1 5 5 52.2
Resultatgrad 2.3 3.6 3.2 0.7 3.1
Rentedekningsgrad 1 4.8 5.1 0.9 3.7
Gjeldsgrad 2.6 1.1 0.8 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 1.4 3.7 3.8 0.9 3.6
Signatur
07.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex