Kristen Videregående Skole Nordland
Juridisk navn:  Kristen Videregående Skole Nordland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75057610
Postboks 133 Ivar Hjellviks Veg 6 Fax: 75057620
8701 Nesna 8700 Nesna
Fylke: Kommune:
Nordland Nesna
Org.nr: 971541210
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 7/1/1991 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.21%
Resultat  
  
-544.13%
Egenkapital  
  
-30.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.090.000 19.708.000 19.329.000 17.537.000 16.824.000
Resultat: -946.000 213.000 596.000 -97.000 -431.000
Egenkapital: 2.107.000 3.053.000 2.840.000 2.244.000 2.341.000
Regnskap for  Kristen Videregående Skole Nordland
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.090.000 19.708.000 19.329.000 17.537.000 16.824.000
Driftskostnader -18.930.000 -19.407.000 -18.579.000 -17.479.000 -17.097.000
Driftsresultat -840.000 301.000 749.000 58.000 -273.000
Finansinntekter 27.000 23.000 12.000 8.000 8.000
Finanskostnader -132.000 -111.000 -165.000 -163.000 -165.000
Finans -105.000 -88.000 -153.000 -155.000 -157.000
Resultat før skatt -946.000 213.000 596.000 -97.000 -431.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -946.000 213.000 596.000 -97.000 -431.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.031.000 6.652.000 7.237.000 7.846.000 8.457.000
Sum omløpsmidler 2.501.000 3.350.000 2.858.000 2.257.000 1.950.000
Sum eiendeler 8.532.000 10.002.000 10.095.000 10.103.000 10.407.000
Sum opptjent egenkapital 2.097.000 3.043.000 2.830.000 2.234.000 2.331.000
Sum egenkapital 2.107.000 3.053.000 2.840.000 2.244.000 2.341.000
Sum langsiktig gjeld 3.600.000 4.050.000 4.500.000 5.023.000 5.462.000
Sum kortsiktig gjeld 2.824.000 2.900.000 2.754.000 2.835.000 2.605.000
Sum gjeld og egenkapital 8.531.000 10.003.000 10.094.000 10.102.000 10.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 16.347.000
Andre inntekter 18.090.000 19.708.000 19.329.000 17.537.000 477.000
Driftsinntekter 18.090.000 19.708.000 19.329.000 17.537.000 16.824.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -15.813.000 -16.151.000 -14.905.000 -14.060.000 -13.894.000
Avskrivning -621.000 -621.000 -609.000 -611.000 -636.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.496.000 -2.635.000 -3.065.000 -2.808.000 -2.567.000
Driftskostnader -18.930.000 -19.407.000 -18.579.000 -17.479.000 -17.097.000
Driftsresultat -840.000 301.000 749.000 58.000 -273.000
Finansinntekter 27.000 23.000 12.000 8.000 8.000
Finanskostnader -132.000 -111.000 -165.000 -163.000 -165.000
Finans -105.000 -88.000 -153.000 -155.000 -157.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -946.000 213.000 596.000 -97.000 -431.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.019.000 6.628.000 7.237.000 7.846.000 8.455.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 25.000 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 6.031.000 6.652.000 7.237.000 7.846.000 8.457.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.031.000 6.652.000 7.237.000 7.846.000 8.457.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 173.000 156.000 89.000 188.000 262.000
Andre fordringer 471.000 883.000 325.000 430.000 781.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.857.000 2.311.000 2.444.000 1.639.000 906.000
Sum omløpsmidler 2.501.000 3.350.000 2.858.000 2.257.000 1.950.000
Sum eiendeler 8.532.000 10.002.000 10.095.000 10.103.000 10.407.000
Sum opptjent egenkapital 2.097.000 3.043.000 2.830.000 2.234.000 2.331.000
Sum egenkapital 2.107.000 3.053.000 2.840.000 2.244.000 2.341.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.600.000 4.050.000 4.500.000 5.023.000 5.462.000
Leverandørgjeld 478.000 569.000 538.000 720.000 507.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 776.000 745.000 738.000 708.000 736.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.571.000 1.585.000 1.478.000 1.406.000 1.362.000
Sum kortsiktig gjeld 2.824.000 2.900.000 2.754.000 2.835.000 2.605.000
Sum gjeld og egenkapital 8.531.000 10.003.000 10.094.000 10.102.000 10.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -323.000 450.000 104.000 -578.000 -655.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1 0.8 0.8
Soliditet 24.7 30.5 28.1 22.2 22.5
Resultatgrad -4.6 1.5 3.9 0.3 -1.6
Rentedekningsgrad -6.4 2.7 4.5 0.4 -1.6
Gjeldsgrad 3 2.3 2.6 3.5 3.4
Total kapitalrentabilitet -9.5 3.2 7.5 0.7 -2.5
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex