Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristen Videregående Skole Haugalandet As
Juridisk navn:  Kristen Videregående Skole Haugalandet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98688556
Norheimsmarka 15 Norheimsmarka 15 Fax:
5542 Karmsund 5542 Karmsund
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 913307534
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bryne Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
71.73%
Resultat  
  
-59.52%
Egenkapital  
  
2.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.299.000 3.668.000 2.385.000 964.000 126.000
Resultat: -3.929.000 -2.463.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000
Egenkapital: -6.147.000 -6.317.000 -3.904.000 -1.165.000 159.000
Regnskap for  Kristen Videregående Skole Haugalandet As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.299.000 3.668.000 2.385.000 964.000 126.000
Driftskostnader -9.082.000 -6.058.000 -5.124.000 -2.287.000 -5.000
Driftsresultat -2.784.000 -2.391.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.148.000 -72.000 0 0 0
Finans -1.147.000 -71.000 0 0 0
Resultat før skatt -3.929.000 -2.463.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.929.000 -2.463.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.173.000 19.287.000 548.000 465.000 0
Sum omløpsmidler 575.000 1.045.000 859.000 303.000 159.000
Sum eiendeler 45.748.000 20.332.000 1.407.000 768.000 159.000
Sum opptjent egenkapital -10.347.000 -6.417.000 -3.954.000 -1.215.000 109.000
Sum egenkapital -6.147.000 -6.317.000 -3.904.000 -1.165.000 159.000
Sum langsiktig gjeld 19.732.000 11.950.000 4.500.000 1.500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.163.000 14.699.000 812.000 433.000 0
Sum gjeld og egenkapital 45.748.000 20.332.000 1.408.000 768.000 159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.000 77.000 16.000 11.000 0
Andre inntekter 6.155.000 3.590.000 2.369.000 953.000 126.000
Driftsinntekter 6.299.000 3.668.000 2.385.000 964.000 126.000
Varekostnad -266.000 -136.000 -182.000 -70.000 0
Lønninger -6.253.000 -4.313.000 -3.300.000 -1.368.000 0
Avskrivning -591.000 -177.000 -150.000 -54.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.972.000 -1.432.000 -1.492.000 -795.000 -5.000
Driftskostnader -9.082.000 -6.058.000 -5.124.000 -2.287.000 -5.000
Driftsresultat -2.784.000 -2.391.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.148.000 -72.000 0 0 0
Finans -1.147.000 -71.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.929.000 -2.463.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 43.538.000 19.005.000 264.000 219.000 0
Maskiner anlegg 1.175.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 459.000 282.000 284.000 246.000 0
Sum varige driftsmidler 45.173.000 19.287.000 548.000 465.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 45.173.000 19.287.000 548.000 465.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 64.000 70.000 18.000 0
Andre fordringer 285.000 833.000 115.000 27.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 148.000 674.000 259.000 159.000
Sum omløpsmidler 575.000 1.045.000 859.000 303.000 159.000
Sum eiendeler 45.748.000 20.332.000 1.407.000 768.000 159.000
Sum opptjent egenkapital -10.347.000 -6.417.000 -3.954.000 -1.215.000 109.000
Sum egenkapital -6.147.000 -6.317.000 -3.904.000 -1.165.000 159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.046.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.732.000 11.950.000 4.500.000 1.500.000 0
Leverandørgjeld 652.000 4.040.000 218.000 124.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 510.000 317.000 245.000 174.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 955.000 10.343.000 348.000 135.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.163.000 14.699.000 812.000 433.000 0
Sum gjeld og egenkapital 45.748.000 20.332.000 1.408.000 768.000 159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.588.000 -13.654.000 47.000 -130.000 159.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0.1 1.1 0.7 0.0
Soliditet -13.4 -31.1 -277.3 -151.7 100.0
Resultatgrad -44.2 -65.2 -114.8 -137.3 96.0
Rentedekningsgrad -2.4 -33.2
Gjeldsgrad -8.4 -4.2 -1.4 -1.7 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.1 -11.8 -194.5 -172.4 76.1
Signatur
05.08.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
05.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex