Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristen Videregående Skole Haugalandet As
Juridisk navn:  Kristen Videregående Skole Haugalandet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98688556
Norheimsmarka 15 Norheimsmarka 15 Fax:
5542 Karmsund 5542 Karmsund
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 913307534
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bryne Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.79%
Resultat  
  
10.08%
Egenkapital  
  
-61.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.668.000 2.385.000 964.000 126.000 0
Resultat: -2.463.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000 -5.000
Egenkapital: -6.317.000 -3.904.000 -1.165.000 159.000 38.000
Regnskap for  Kristen Videregående Skole Haugalandet As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.668.000 2.385.000 964.000 126.000 0
Driftskostnader -6.058.000 -5.124.000 -2.287.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -2.391.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -72.000 0 0 0 0
Finans -71.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.463.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.463.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.287.000 548.000 465.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.045.000 859.000 303.000 159.000 38.000
Sum eiendeler 20.332.000 1.407.000 768.000 159.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -6.417.000 -3.954.000 -1.215.000 109.000 -5.000
Sum egenkapital -6.317.000 -3.904.000 -1.165.000 159.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 11.950.000 4.500.000 1.500.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.699.000 812.000 433.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 20.332.000 1.408.000 768.000 159.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.000 16.000 11.000 0 0
Andre inntekter 3.590.000 2.369.000 953.000 126.000 0
Driftsinntekter 3.668.000 2.385.000 964.000 126.000 0
Varekostnad -136.000 -182.000 -70.000 0 0
Lønninger -4.313.000 -3.300.000 -1.368.000 0 0
Avskrivning -177.000 -150.000 -54.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.432.000 -1.492.000 -795.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -6.058.000 -5.124.000 -2.287.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -2.391.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -72.000 0 0 0 0
Finans -71.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.463.000 -2.739.000 -1.324.000 121.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.005.000 264.000 219.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 282.000 284.000 246.000 0 0
Sum varige driftsmidler 19.287.000 548.000 465.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.287.000 548.000 465.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 70.000 18.000 0 0
Andre fordringer 833.000 115.000 27.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 148.000 674.000 259.000 159.000 38.000
Sum omløpsmidler 1.045.000 859.000 303.000 159.000 38.000
Sum eiendeler 20.332.000 1.407.000 768.000 159.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -6.417.000 -3.954.000 -1.215.000 109.000 -5.000
Sum egenkapital -6.317.000 -3.904.000 -1.165.000 159.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.950.000 4.500.000 1.500.000 0 0
Leverandørgjeld 4.040.000 218.000 124.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 317.000 245.000 174.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.343.000 348.000 135.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.699.000 812.000 433.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 20.332.000 1.408.000 768.000 159.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.654.000 47.000 -130.000 159.000 38.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 1.1 0.7 0.0 0.0
Soliditet -31.1 -277.3 -151.7 100.0 100.0
Resultatgrad -65.2 -114.8 -137.3 96.0
Rentedekningsgrad -33.2
Gjeldsgrad -4.2 -1.4 -1.7 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -11.8 -194.5 -172.4 76.1 -13.2
Signatur
28.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
28.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex