Krigshospitalkassen Av 1679
Juridisk navn:  Krigshospitalkassen Av 1679
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23098521
V/Oberstløytnant Jon Arne Fossen Tollbugata 10 Fax: 23098129
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977129966
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/24/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Elin Helene Fjellberg
Regnskapsfører: Project Competence As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.04%
Resultat  
  
-738.64%
Egenkapital  
  
-2.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 191.000 193.000 205.000 285.000 370.000
Resultat: -281.000 44.000 27.000 118.000 241.000
Egenkapital: 11.683.000 11.964.000 11.919.000 11.893.000 11.775.000
Regnskap for  Krigshospitalkassen Av 1679
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 191.000 193.000 205.000 285.000 370.000
Driftskostnader -472.000 -149.000 -178.000 -168.000 -129.000
Driftsresultat -281.000 44.000 27.000 118.000 241.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -281.000 44.000 27.000 118.000 241.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -281.000 44.000 27.000 118.000 241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 13.000 37.000 0 0
Sum omløpsmidler 11.683.000 11.950.000 11.883.000 11.893.000 11.775.000
Sum eiendeler 11.683.000 11.963.000 11.920.000 11.893.000 11.775.000
Sum opptjent egenkapital 6.683.000 6.964.000 6.919.000 5.893.000 6.775.000
Sum egenkapital 11.683.000 11.964.000 11.919.000 11.893.000 11.775.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 11.683.000 11.964.000 11.919.000 11.893.000 11.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 191.000 193.000 205.000 285.000 370.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 191.000 193.000 205.000 285.000 370.000
Varekostnad -446.000 -125.000 -150.000 -142.000 -100.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -24.000 -28.000 -26.000 -29.000
Driftskostnader -472.000 -149.000 -178.000 -168.000 -129.000
Driftsresultat -281.000 44.000 27.000 118.000 241.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -281.000 44.000 27.000 118.000 241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 13.000 37.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 13.000 37.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 10.000 3.000 76.000 130.000
Sum investeringer 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Kasse, bank 11.530.000 11.791.000 11.730.000 11.666.000 11.495.000
Sum omløpsmidler 11.683.000 11.950.000 11.883.000 11.893.000 11.775.000
Sum eiendeler 11.683.000 11.963.000 11.920.000 11.893.000 11.775.000
Sum opptjent egenkapital 6.683.000 6.964.000 6.919.000 5.893.000 6.775.000
Sum egenkapital 11.683.000 11.964.000 11.919.000 11.893.000 11.775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 11.683.000 11.964.000 11.919.000 11.893.000 11.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.683.000 11.950.000 11.883.000 11.893.000 11.775.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -147.1 22.8 13.2 41.4 65.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.4 0.4 0.2 1.0 2.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex