Kreftforeningens Paraplystiftelse For Bistand Til Vanskeligstilte Kreftsyke Personer
Juridisk navn:  Kreftforeningens Paraplystiftelse For Bistand Til Vanskeligstilte Kreftsyke Personer
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22866604
C/O Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum C/O Kreftforeningen Kongens Gate 6 Fax: 22866610
0101 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989774964
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/10/2005
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-327.78%
Egenkapital  
  
-4.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -246.000 108.000 43.000 -8.000 124.000
Egenkapital: 5.275.000 5.521.000 5.413.000 5.370.000 5.377.000
Regnskap for  Kreftforeningens Paraplystiftelse For Bistand Til Vanskeligstilte Kreftsyke Personer
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -214.000 -164.000 -114.000 -114.000 -114.000
Driftsresultat -214.000 -164.000 -114.000 -114.000 -114.000
Finansinntekter -32.000 273.000 158.000 106.000 238.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -32.000 273.000 158.000 106.000 238.000
Resultat før skatt -246.000 108.000 43.000 -8.000 124.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -246.000 108.000 43.000 -8.000 124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 3.094.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.475.000 2.427.000 5.413.000 5.370.000 5.377.000
Sum eiendeler 5.475.000 5.521.000 5.413.000 5.370.000 5.377.000
Sum opptjent egenkapital 5.275.000 5.521.000 5.412.000 5.370.000 5.377.000
Sum egenkapital 5.275.000 5.521.000 5.413.000 5.370.000 5.377.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.475.000 5.521.000 5.412.000 5.370.000 5.377.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -214.000 -164.000 -114.000 -114.000 -114.000
Driftskostnader -214.000 -164.000 -114.000 -114.000 -114.000
Driftsresultat -214.000 -164.000 -114.000 -114.000 -114.000
Finansinntekter -32.000 273.000 158.000 106.000 238.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -32.000 273.000 158.000 106.000 238.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -246.000 108.000 43.000 -8.000 124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.094.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 3.094.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 3.040.000 0 2.840.000 2.708.000 2.740.000
Kasse, bank 2.435.000 2.427.000 2.572.000 2.662.000 2.638.000
Sum omløpsmidler 5.475.000 2.427.000 5.413.000 5.370.000 5.377.000
Sum eiendeler 5.475.000 5.521.000 5.413.000 5.370.000 5.377.000
Sum opptjent egenkapital 5.275.000 5.521.000 5.412.000 5.370.000 5.377.000
Sum egenkapital 5.275.000 5.521.000 5.413.000 5.370.000 5.377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.475.000 5.521.000 5.412.000 5.370.000 5.377.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.275.000 2.427.000 5.413.000 5.370.000 5.377.000
Likviditetsgrad 1 27.4
Likviditetsgrad 2 27.4 0 0 0.0 0.0
Soliditet 96.3 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.5 2 0.8 -0.1 2.3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex