Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kraftverket As
Juridisk navn:  Kraftverket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vikesågata 57A Vikesågata 57A Fax:
4389 Vikeså 4389 Vikeså
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 812717642
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 10/15/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjerkreim Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
87.58%
Resultat  
  
1290%
Egenkapital  
  
16.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.797.000 958.000 1.245.000 1.273.000 1.288.000
Resultat: 119.000 -10.000 216.000 63.000 63.000
Egenkapital: 645.000 553.000 559.000 393.000 344.000
Regnskap for  Kraftverket As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.797.000 958.000 1.245.000 1.273.000 1.288.000
Driftskostnader -1.660.000 -959.000 -1.020.000 -1.195.000 -1.205.000
Driftsresultat 136.000 -1.000 225.000 78.000 84.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -9.000 -9.000 -15.000 -21.000
Finans -17.000 -9.000 -9.000 -15.000 -21.000
Resultat før skatt 119.000 -10.000 216.000 63.000 63.000
Skattekostnad -26.000 4.000 -50.000 -14.000 -14.000
Årsresultat 93.000 -6.000 166.000 49.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 841.000 799.000 508.000 482.000 574.000
Sum omløpsmidler 298.000 267.000 313.000 252.000 235.000
Sum eiendeler 1.139.000 1.066.000 821.000 734.000 809.000
Sum opptjent egenkapital 445.000 353.000 359.000 193.000 144.000
Sum egenkapital 645.000 553.000 559.000 393.000 344.000
Sum langsiktig gjeld 358.000 425.000 146.000 259.000 374.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 88.000 115.000 82.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 1.139.000 1.066.000 820.000 734.000 808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.334.000 933.000 975.000 1.272.000 1.288.000
Andre inntekter 463.000 25.000 270.000 0 0
Driftsinntekter 1.797.000 958.000 1.245.000 1.273.000 1.288.000
Varekostnad -22.000 -21.000 -29.000 -44.000 -44.000
Lønninger -390.000 -203.000 -268.000 -251.000 -310.000
Avskrivning -195.000 -97.000 -88.000 -92.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.053.000 -638.000 -635.000 -808.000 -759.000
Driftskostnader -1.660.000 -959.000 -1.020.000 -1.195.000 -1.205.000
Driftsresultat 136.000 -1.000 225.000 78.000 84.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -9.000 -9.000 -15.000 -21.000
Finans -17.000 -9.000 -9.000 -15.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 -6.000 166.000 49.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 65.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 777.000 799.000 508.000 482.000 574.000
Sum varige driftsmidler 841.000 799.000 508.000 482.000 574.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 841.000 799.000 508.000 482.000 574.000
Varebeholdning 1.000 5.000 0 10.000 15.000
Kundefordringer 0 1.000 0 0 0
Andre fordringer 17.000 38.000 0 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 280.000 224.000 300.000 227.000 198.000
Sum omløpsmidler 298.000 267.000 313.000 252.000 235.000
Sum eiendeler 1.139.000 1.066.000 821.000 734.000 809.000
Sum opptjent egenkapital 445.000 353.000 359.000 193.000 144.000
Sum egenkapital 645.000 553.000 559.000 393.000 344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 31.000 34.000 35.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 358.000 425.000 146.000 259.000 374.000
Leverandørgjeld 43.000 48.000 27.000 21.000 22.000
Betalbar skatt 20.000 0 51.000 18.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000 20.000 17.000 20.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 20.000 21.000 23.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 88.000 115.000 82.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 1.139.000 1.066.000 820.000 734.000 808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 162.000 179.000 198.000 170.000 145.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3 2.7 3 2.6
Likviditetsgrad 2 2.2 3 2.7 3 2.5
Soliditet 56.6 51.9 68.2 53.5 42.6
Resultatgrad 7.6 -0.1 18.1 6.1 6.5
Rentedekningsgrad 8 -0.1 2 5.2 4.0
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.5 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 11.9 -0.1 27.4 10.6 10.4
Signatur
21.04.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.04.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex