Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kraftverkene I Orkla DA
Juridisk navn:  Kraftverkene I Orkla DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73541600
Postboks 9486 Torgarden Klæbuveien 118 Fax: 73541650
7496 Trondheim 7031 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 947576283
Aksjekapital: 987.862 NOK
Etableringsdato: 2/14/1974
Foretakstype: DA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.22%
Resultat  
  
54.83%
Egenkapital  
  
-2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 98.202.000 82.372.000 86.941.000 95.298.000 112.389.000
Resultat: -20.750.000 -45.934.000 -38.094.000 -32.074.000 -14.363.000
Egenkapital: 1.015.985.000 1.036.735.000 1.082.669.000 1.120.763.000 1.152.836.000
Regnskap for  Kraftverkene I Orkla DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 98.202.000 82.372.000 86.941.000 95.298.000 112.389.000
Driftskostnader -119.376.000 -128.782.000 -125.484.000 -127.775.000 -127.505.000
Driftsresultat -21.174.000 -46.410.000 -38.543.000 -32.477.000 -15.116.000
Finansinntekter 424.000 476.000 453.000 403.000 692.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 61.000
Finans 424.000 476.000 449.000 403.000 753.000
Resultat før skatt -20.750.000 -45.934.000 -38.094.000 -32.074.000 -14.363.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.750.000 -45.934.000 -38.094.000 -32.074.000 -14.363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.003.901.000 1.022.213.000 1.068.462.000 1.108.247.000 1.137.781.000
Sum omløpsmidler 41.387.000 55.308.000 44.227.000 44.837.000 66.287.000
Sum eiendeler 1.045.288.000 1.077.521.000 1.112.689.000 1.153.084.000 1.204.068.000
Sum opptjent egenkapital 1.015.985.000 1.036.735.000 1.082.669.000 1.120.763.000 1.152.836.000
Sum egenkapital 1.015.985.000 1.036.735.000 1.082.669.000 1.120.763.000 1.152.836.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 120.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 29.303.000 40.786.000 30.020.000 32.201.000 51.112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.045.288.000 1.077.521.000 1.112.689.000 1.153.084.000 1.204.068.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 97.364.000 23.796.000 83.152.000 94.031.000 112.389.000
Andre inntekter 838.000 58.576.000 3.789.000 1.267.000 0
Driftsinntekter 98.202.000 82.372.000 86.941.000 95.298.000 112.389.000
Varekostnad -25.626.000 -35.869.000 -26.649.000 -21.272.000 -19.580.000
Lønninger -1.058.000 -635.000 -331.000 -1.022.000 -1.741.000
Avskrivning -34.631.000 -35.727.000 -36.113.000 -47.625.000 -46.081.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.061.000 -56.551.000 -62.391.000 -57.856.000 -60.103.000
Driftskostnader -119.376.000 -128.782.000 -125.484.000 -127.775.000 -127.505.000
Driftsresultat -21.174.000 -46.410.000 -38.543.000 -32.477.000 -15.116.000
Finansinntekter 424.000 476.000 453.000 403.000 692.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 61.000
Finans 424.000 476.000 449.000 403.000 753.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.750.000 -45.934.000 -38.094.000 -32.074.000 -14.363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.920.000 5.248.000 18.426.000 1.087.112.000 1.120.222.000
Maskiner anlegg 984.070.000 1.000.542.000 1.031.573.000 0 0
Driftsløsøre 7.606.000 9.862.000 13.263.000 16.368.000 13.254.000
Sum varige driftsmidler 996.596.000 1.015.652.000 1.063.262.000 1.103.480.000 1.133.476.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.305.000 6.561.000 5.200.000 4.767.000 4.305.000
Sum anleggsmidler 1.003.901.000 1.022.213.000 1.068.462.000 1.108.247.000 1.137.781.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.221.000 1.908.000 22.805.000 4.244.000 1.559.000
Andre fordringer 117.000 476.000 3.478.000 967.000 4.784.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 39.049.000 52.924.000 17.944.000 39.626.000 59.944.000
Sum omløpsmidler 41.387.000 55.308.000 44.227.000 44.837.000 66.287.000
Sum eiendeler 1.045.288.000 1.077.521.000 1.112.689.000 1.153.084.000 1.204.068.000
Sum opptjent egenkapital 1.015.985.000 1.036.735.000 1.082.669.000 1.120.763.000 1.152.836.000
Sum egenkapital 1.015.985.000 1.036.735.000 1.082.669.000 1.120.763.000 1.152.836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 120.000 120.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 120.000 120.000
Leverandørgjeld 8.155.000 10.916.000 11.647.000 4.081.000 4.931.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.148.000 29.870.000 18.373.000 28.120.000 46.181.000
Sum kortsiktig gjeld 29.303.000 40.786.000 30.020.000 32.201.000 51.112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.045.288.000 1.077.521.000 1.112.689.000 1.153.084.000 1.204.068.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.084.000 14.522.000 14.207.000 12.636.000 15.175.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.5 1.4 1.3
Soliditet 97.2 96.2 97.3 97.2 95.7
Resultatgrad -21.6 -56.3 -44.3 -34.1 -13.4
Rentedekningsgrad -9635.8 236.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.3 -3.4 -2.8 -1.2
Signatur
02.07.2020
FELLESSKAPET FORPLIKTES AV STYRETS LEDER ELLER 3 AV STYRETS
MEDLEMMER I FORENING ( 1 FRA HVER AV PARTENE REPRESENTERT I
STYRET.)
Prokurister
02.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex