Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kraftverk Service As
Juridisk navn:  Kraftverk Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skoganveien 36 Skoganveien 36 Fax:
8643 Bjerka 8643 Bjerka
Fylke: Kommune:
Nordland Hemnes
Org.nr: 920490522
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/26/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 0
Egenkapital: 30.000 30.000
Regnskap for  Kraftverk Service As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 2.000
Sum eiendeler 30.000 2.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 30.000 0
Kasse, bank 0 2.000
Sum omløpsmidler 30.000 2.000
Sum eiendeler 30.000 2.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 2.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex