Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kraftverk AS
Juridisk navn:  Kraftverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63910488
Aasum Gård Røavegen 249 Aasum Gård Røavegen 249 Fax:
2160 Vormsund 2160 Vormsund
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 990694516
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Loftesnes Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.89%
Resultat  
  
124.69%
Egenkapital  
  
44.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 369.000 342.000 205.000 0 0
Resultat: 2.393.000 1.065.000 624.000 -91.000 3.837.000
Egenkapital: 7.170.000 4.959.000 4.444.000 4.701.000 4.542.000
Regnskap for  Kraftverk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 369.000 342.000 205.000 0 0
Driftskostnader -401.000 -488.000 -392.000 -97.000 -30.000
Driftsresultat -31.000 -145.000 -187.000 -97.000 -30.000
Finansinntekter 2.701.000 1.403.000 919.000 6.000 3.868.000
Finanskostnader -278.000 -193.000 -108.000 0 -1.000
Finans 2.423.000 1.210.000 811.000 6.000 3.867.000
Resultat før skatt 2.393.000 1.065.000 624.000 -91.000 3.837.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.393.000 1.065.000 624.000 -91.000 3.837.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.912.000 7.515.000 4.198.000 943.000 379.000
Sum omløpsmidler 6.089.000 4.223.000 5.574.000 3.909.000 5.291.000
Sum eiendeler 15.001.000 11.738.000 9.772.000 4.852.000 5.670.000
Sum opptjent egenkapital 7.070.000 4.859.000 4.344.000 4.601.000 4.442.000
Sum egenkapital 7.170.000 4.959.000 4.444.000 4.701.000 4.542.000
Sum langsiktig gjeld 7.484.000 6.674.000 5.073.000 151.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 104.000 255.000 0 1.107.000
Sum gjeld og egenkapital 15.001.000 11.737.000 9.772.000 4.852.000 5.669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000 8.000 50.000 0 0
Andre inntekter 334.000 334.000 156.000 0 0
Driftsinntekter 369.000 342.000 205.000 0 0
Varekostnad -98.000 -144.000 -161.000 -5.000 0
Lønninger -13.000 -53.000 -40.000 0 0
Avskrivning -191.000 -189.000 -109.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -172.000 -162.000 -84.000 -22.000
Driftskostnader -401.000 -488.000 -392.000 -97.000 -30.000
Driftsresultat -31.000 -145.000 -187.000 -97.000 -30.000
Finansinntekter 2.701.000 1.403.000 919.000 6.000 3.868.000
Finanskostnader -278.000 -193.000 -108.000 0 -1.000
Finans 2.423.000 1.210.000 811.000 6.000 3.867.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -183.000 -550.000 -881.000 0 -1.890.000
Årsresultat 2.393.000 1.065.000 624.000 -91.000 3.837.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.765.000 3.410.000 3.569.000 310.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 12.000
Driftsløsøre 0 0 0 4.000 0
Sum varige driftsmidler 4.765.000 3.410.000 3.569.000 314.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.147.000 4.104.000 629.000 629.000 367.000
Sum anleggsmidler 8.912.000 7.515.000 4.198.000 943.000 379.000
Varebeholdning 180.000 150.000 80.000 0 0
Kundefordringer 0 104.000 104.000 0 0
Andre fordringer 94.000 6.000 1.826.000 0 59.000
Sum investeringer 5.259.000 3.542.000 3.375.000 3.908.000 5.220.000
Kasse, bank 556.000 420.000 188.000 1.000 12.000
Sum omløpsmidler 6.089.000 4.223.000 5.574.000 3.909.000 5.291.000
Sum eiendeler 15.001.000 11.738.000 9.772.000 4.852.000 5.670.000
Sum opptjent egenkapital 7.070.000 4.859.000 4.344.000 4.601.000 4.442.000
Sum egenkapital 7.170.000 4.959.000 4.444.000 4.701.000 4.542.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.484.000 6.674.000 5.073.000 151.000 20.000
Leverandørgjeld 6.000 10.000 212.000 0 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 17.000 -15.000 0 0
Utbytte -183.000 -550.000 -881.000 0 -1.890.000
Annen kortsiktig gjeld 325.000 77.000 59.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 347.000 104.000 255.000 0 1.107.000
Sum gjeld og egenkapital 15.001.000 11.737.000 9.772.000 4.852.000 5.669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.742.000 4.119.000 5.319.000 3.909.000 4.184.000
Likviditetsgrad 1 1 40.6 21.9 4.8
Likviditetsgrad 2 1 39.2 21.5 0 4.8
Soliditet 47.8 42.3 45.5 96.9 80.1
Resultatgrad -8.4 -42.4 -91.2
Rentedekningsgrad -0.1 -0.8 -1.7 3838.0
Gjeldsgrad 1.1 1.4 1.2 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 17.8 10.7 7.5 -1.9 67.7
Signatur
28.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex