Kraftlaget Rise Elektro 1 As
Juridisk navn:  Kraftlaget Rise Elektro 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72431102
Postmyrveien 21 Postmyrveien 21 Fax: 72433580
7391 Rennebu 7391 Rennebu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Rennebu
Org.nr: 980114872
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 8/10/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
52.68%
Resultat  
  
151.14%
Egenkapital  
  
31.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.207.000 20.440.000 17.019.000 22.147.000 18.774.000
Resultat: 1.237.000 -2.419.000 282.000 60.000 419.000
Egenkapital: 4.157.000 3.161.000 1.364.000 1.399.000 1.512.000
Regnskap for  Kraftlaget Rise Elektro 1 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.207.000 20.440.000 17.019.000 22.147.000 18.774.000
Driftskostnader -29.871.000 -22.712.000 -16.572.000 -21.933.000 -18.219.000
Driftsresultat 1.336.000 -2.272.000 448.000 214.000 556.000
Finansinntekter 5.000 16.000 20.000 12.000 2.000
Finanskostnader -104.000 -163.000 -185.000 -166.000 -139.000
Finans -99.000 -147.000 -165.000 -154.000 -137.000
Resultat før skatt 1.237.000 -2.419.000 282.000 60.000 419.000
Skattekostnad -241.000 487.000 -148.000 -24.000 -135.000
Årsresultat 996.000 -1.932.000 135.000 36.000 284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 513.000 706.000 908.000 1.553.000 938.000
Sum omløpsmidler 9.792.000 9.323.000 7.886.000 6.735.000 6.438.000
Sum eiendeler 10.305.000 10.029.000 8.794.000 8.288.000 7.376.000
Sum opptjent egenkapital 1.923.000 927.000 1.264.000 1.299.000 1.412.000
Sum egenkapital 4.157.000 3.161.000 1.364.000 1.399.000 1.512.000
Sum langsiktig gjeld 679.000 1.276.000 697.000 1.230.000 1.064.000
Sum kortsiktig gjeld 5.470.000 5.592.000 6.733.000 5.659.000 4.800.000
Sum gjeld og egenkapital 10.306.000 10.029.000 8.794.000 8.288.000 7.376.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.203.000 20.439.000 16.857.000 21.824.000 18.691.000
Andre inntekter 4.000 1.000 162.000 323.000 83.000
Driftsinntekter 31.207.000 20.440.000 17.019.000 22.147.000 18.774.000
Varekostnad -9.880.000 -8.459.000 -5.394.000 -10.180.000 -8.619.000
Lønninger -15.896.000 -10.658.000 -8.370.000 -9.095.000 -7.108.000
Avskrivning -185.000 -128.000 -119.000 -105.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 -200.000 0 0
Andre driftskostnader -3.910.000 -3.467.000 -2.489.000 -2.553.000 -2.402.000
Driftskostnader -29.871.000 -22.712.000 -16.572.000 -21.933.000 -18.219.000
Driftsresultat 1.336.000 -2.272.000 448.000 214.000 556.000
Finansinntekter 5.000 16.000 20.000 12.000 2.000
Finanskostnader -104.000 -163.000 -185.000 -166.000 -139.000
Finans -99.000 -147.000 -165.000 -154.000 -137.000
Konsernbidrag 0 1.594.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat 996.000 -1.932.000 135.000 36.000 284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 65.000 54.000 111.000 135.000
Fast eiendom 0 0 250.000 473.000 496.000
Maskiner anlegg 0 9.000 15.000 20.000 25.000
Driftsløsøre 456.000 601.000 272.000 254.000 242.000
Sum varige driftsmidler 456.000 610.000 536.000 747.000 762.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 31.000 318.000 695.000 41.000
Sum anleggsmidler 513.000 706.000 908.000 1.553.000 938.000
Varebeholdning 1.860.000 1.757.000 1.610.000 1.481.000 1.345.000
Kundefordringer 3.760.000 3.762.000 5.198.000 4.495.000 3.671.000
Andre fordringer 0 230.000 795.000 400.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.215.000 915.000 283.000 358.000 1.313.000
Sum omløpsmidler 9.792.000 9.323.000 7.886.000 6.735.000 6.438.000
Sum eiendeler 10.305.000 10.029.000 8.794.000 8.288.000 7.376.000
Sum opptjent egenkapital 1.923.000 927.000 1.264.000 1.299.000 1.412.000
Sum egenkapital 4.157.000 3.161.000 1.364.000 1.399.000 1.512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.350.000 806.000 2.578.000 0
Sum langsiktig gjeld 679.000 1.276.000 697.000 1.230.000 1.064.000
Leverandørgjeld 1.211.000 1.099.000 941.000 982.000 2.891.000
Betalbar skatt 224.000 0 90.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.047.000 1.823.000 1.599.000 1.217.000 915.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.988.000 1.320.000 3.127.000 883.000 694.000
Sum kortsiktig gjeld 5.470.000 5.592.000 6.733.000 5.659.000 4.800.000
Sum gjeld og egenkapital 10.306.000 10.029.000 8.794.000 8.288.000 7.376.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.322.000 3.731.000 1.153.000 1.076.000 1.638.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 0.9 0.9 1.1
Soliditet 40.3 31.5 15.5 16.9 20.5
Resultatgrad 4.3 -11.1 2.6 1 3.0
Rentedekningsgrad 12.8 -13.9 2.4 1.3 4.0
Gjeldsgrad 1.5 2.2 5.4 4.9 3.9
Total kapitalrentabilitet 1 -22.5 5.3 2.7 7.6
Signatur
18.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex