Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kr Fjeld AS
Juridisk navn:  Kr Fjeld AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35905820
Luksefjellvegen 53 Luksefjellvegen 53 Fax:
3716 Skien 3716 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 911666286
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 2/12/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1374.1%
Resultat  
  
-41.55%
Egenkapital  
  
140.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 48.955.000 3.321.000 3.552.000 3.537.000 3.540.000
Resultat: 567.000 970.000 577.000 547.000 407.000
Egenkapital: 3.573.000 1.487.000 1.456.000 1.392.000 995.000
Regnskap for  Kr Fjeld AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 48.955.000 3.321.000 3.552.000 3.537.000 3.540.000
Driftskostnader -48.456.000 -2.433.000 -3.035.000 -3.019.000 -3.157.000
Driftsresultat 500.000 888.000 517.000 518.000 383.000
Finansinntekter 72.000 82.000 65.000 54.000 165.000
Finanskostnader -5.000 0 -5.000 -26.000 -141.000
Finans 67.000 82.000 60.000 28.000 24.000
Resultat før skatt 567.000 970.000 577.000 547.000 407.000
Skattekostnad -126.000 -225.000 -138.000 -150.000 -98.000
Årsresultat 441.000 745.000 439.000 397.000 309.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 906.000 1.428.000 2.097.000 1.148.000 4.973.000
Sum omløpsmidler 6.589.000 1.111.000 581.000 1.650.000 645.000
Sum eiendeler 7.495.000 2.539.000 2.678.000 2.798.000 5.618.000
Sum opptjent egenkapital 2.657.000 1.387.000 1.356.000 1.292.000 895.000
Sum egenkapital 3.573.000 1.487.000 1.456.000 1.392.000 995.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 781.000 3.708.000
Sum kortsiktig gjeld 3.922.000 1.052.000 1.222.000 625.000 915.000
Sum gjeld og egenkapital 7.496.000 2.539.000 2.678.000 2.798.000 5.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.757.000 0 0 0 0
Andre inntekter 198.000 3.321.000 3.552.000 3.537.000 3.540.000
Driftsinntekter 48.955.000 3.321.000 3.552.000 3.537.000 3.540.000
Varekostnad -35.826.000 0 0 0 0
Lønninger -7.288.000 0 0 0 -114.000
Avskrivning -283.000 -368.000 -714.000 -675.000 -690.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.059.000 -2.065.000 -2.321.000 -2.344.000 -2.353.000
Driftskostnader -48.456.000 -2.433.000 -3.035.000 -3.019.000 -3.157.000
Driftsresultat 500.000 888.000 517.000 518.000 383.000
Finansinntekter 72.000 82.000 65.000 54.000 165.000
Finanskostnader -5.000 0 -5.000 -26.000 -141.000
Finans 67.000 82.000 60.000 28.000 24.000
Konsernbidrag 0 -608.000 -375.000 0 -314.000
Utbytte 0 -106.000 0 0 0
Årsresultat 441.000 745.000 439.000 397.000 309.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 162.000 180.000 195.000 206.000 174.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 656.000 783.000 1.151.000 836.000 1.510.000
Sum varige driftsmidler 656.000 783.000 1.151.000 836.000 1.510.000
Sum finansielle anleggsmidler 88.000 465.000 750.000 106.000 3.289.000
Sum anleggsmidler 906.000 1.428.000 2.097.000 1.148.000 4.973.000
Varebeholdning 2.531.000 0 0 0 0
Kundefordringer 200.000 0 0 0 0
Andre fordringer 1.848.000 237.000 462.000 446.000 424.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.011.000 874.000 119.000 1.204.000 221.000
Sum omløpsmidler 6.589.000 1.111.000 581.000 1.650.000 645.000
Sum eiendeler 7.495.000 2.539.000 2.678.000 2.798.000 5.618.000
Sum opptjent egenkapital 2.657.000 1.387.000 1.356.000 1.292.000 895.000
Sum egenkapital 3.573.000 1.487.000 1.456.000 1.392.000 995.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 800.000 500.000 0 430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 781.000 3.708.000
Leverandørgjeld 2.437.000 7.000 285.000 13.000 8.000
Betalbar skatt 97.000 17.000 2.000 183.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 620.000 13.000 42.000 45.000 36.000
Utbytte 0 -106.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 768.000 108.000 393.000 385.000 438.000
Sum kortsiktig gjeld 3.922.000 1.052.000 1.222.000 625.000 915.000
Sum gjeld og egenkapital 7.496.000 2.539.000 2.678.000 2.798.000 5.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.667.000 59.000 -641.000 1.025.000 -270.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 0.5 2.6 0.7
Likviditetsgrad 2 1 1.1 0.5 2.7 0.8
Soliditet 47.7 58.6 54.4 49.7 17.7
Resultatgrad 1 26.7 14.6 14.6 10.8
Rentedekningsgrad 1 103.4 22.0 3.9
Gjeldsgrad 1.1 0.7 0.8 1.0 4.6
Total kapitalrentabilitet 7.6 38.2 21.7 20.4 9.8
Signatur
08.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex