Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kr A Vik AS
Juridisk navn:  Kr A Vik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57871488
Postboks 170 Visnesvegen 7 Fax: 57871963
6781 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 917176442
Aksjekapital: 975.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 4/19/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.43%
Resultat  
  
8.64%
Egenkapital  
  
4.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 37.106.000 35.531.000 38.309.000 37.492.000 29.684.000
Resultat: 2.351.000 2.164.000 3.070.000 2.210.000 1.788.000
Egenkapital: 8.733.000 8.376.000 8.206.000 8.153.000 8.119.000
Regnskap for  Kr A Vik AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 37.106.000 35.531.000 38.309.000 37.492.000 29.684.000
Driftskostnader -34.815.000 -33.568.000 -35.237.000 -34.733.000 -27.762.000
Driftsresultat 2.291.000 1.963.000 3.073.000 2.759.000 1.923.000
Finansinntekter 278.000 374.000 155.000 -302.000 119.000
Finanskostnader -217.000 -174.000 -158.000 -247.000 -253.000
Finans 61.000 200.000 -3.000 -549.000 -134.000
Resultat før skatt 2.351.000 2.164.000 3.070.000 2.210.000 1.788.000
Skattekostnad -494.000 -493.000 -718.000 -675.000 -403.000
Årsresultat 1.857.000 1.671.000 2.352.000 1.535.000 1.385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.881.000 6.437.000 5.458.000 5.423.000 4.755.000
Sum omløpsmidler 12.876.000 14.839.000 15.658.000 15.201.000 11.099.000
Sum eiendeler 20.757.000 21.276.000 21.116.000 20.624.000 15.854.000
Sum opptjent egenkapital 7.758.000 7.401.000 7.231.000 7.178.000 7.144.000
Sum egenkapital 8.733.000 8.376.000 8.206.000 8.153.000 8.119.000
Sum langsiktig gjeld 2.924.000 3.535.000 2.845.000 2.365.000 1.350.000
Sum kortsiktig gjeld 9.099.000 9.365.000 10.065.000 10.106.000 6.386.000
Sum gjeld og egenkapital 20.756.000 21.276.000 21.116.000 20.624.000 15.855.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.491.000 35.479.000 38.186.000 37.282.000 29.632.000
Andre inntekter 615.000 53.000 124.000 210.000 52.000
Driftsinntekter 37.106.000 35.531.000 38.309.000 37.492.000 29.684.000
Varekostnad -15.932.000 -16.125.000 -18.033.000 -19.748.000 -14.262.000
Lønninger -13.345.000 -12.020.000 -12.132.000 -10.648.000 -9.413.000
Avskrivning -299.000 -351.000 -361.000 -391.000 -307.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.239.000 -5.072.000 -4.711.000 -3.946.000 -3.780.000
Driftskostnader -34.815.000 -33.568.000 -35.237.000 -34.733.000 -27.762.000
Driftsresultat 2.291.000 1.963.000 3.073.000 2.759.000 1.923.000
Finansinntekter 278.000 374.000 155.000 -302.000 119.000
Finanskostnader -217.000 -174.000 -158.000 -247.000 -253.000
Finans 61.000 200.000 -3.000 -549.000 -134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -2.300.000 -1.500.000 -840.000
Årsresultat 1.857.000 1.671.000 2.352.000 1.535.000 1.385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 82.000 78.000 89.000 138.000
Fast eiendom 1.753.000 1.753.000 1.753.000 1.753.000 691.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.216.000 1.012.000 1.071.000 1.373.000 882.000
Sum varige driftsmidler 2.969.000 2.765.000 2.823.000 3.125.000 1.574.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.913.000 3.591.000 2.557.000 2.209.000 3.044.000
Sum anleggsmidler 7.881.000 6.437.000 5.458.000 5.423.000 4.755.000
Varebeholdning 4.907.000 4.586.000 4.058.000 4.026.000 3.975.000
Kundefordringer 6.064.000 7.167.000 8.208.000 8.742.000 4.767.000
Andre fordringer 156.000 848.000 163.000 519.000 401.000
Sum investeringer 289.000 234.000 235.000 220.000 207.000
Kasse, bank 1.460.000 2.004.000 2.994.000 1.694.000 1.749.000
Sum omløpsmidler 12.876.000 14.839.000 15.658.000 15.201.000 11.099.000
Sum eiendeler 20.757.000 21.276.000 21.116.000 20.624.000 15.854.000
Sum opptjent egenkapital 7.758.000 7.401.000 7.231.000 7.178.000 7.144.000
Sum egenkapital 8.733.000 8.376.000 8.206.000 8.153.000 8.119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 105.000 163.000 40.000 152.000
Sum langsiktig gjeld 2.924.000 3.535.000 2.845.000 2.365.000 1.350.000
Leverandørgjeld 2.634.000 3.041.000 2.747.000 4.266.000 1.343.000
Betalbar skatt 381.000 497.000 725.000 626.000 479.000
Skyldig offentlige avgifter 1.988.000 1.956.000 2.440.000 2.083.000 1.870.000
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -2.300.000 -1.500.000 -840.000
Annen kortsiktig gjeld 2.597.000 2.265.000 1.691.000 1.590.000 1.702.000
Sum kortsiktig gjeld 9.099.000 9.365.000 10.065.000 10.106.000 6.386.000
Sum gjeld og egenkapital 20.756.000 21.276.000 21.116.000 20.624.000 15.855.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.777.000 5.474.000 5.593.000 5.095.000 4.713.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.6 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2
Soliditet 42.1 39.4 38.9 39.5 51.2
Resultatgrad 6.2 5.5 8 7.4 6.5
Rentedekningsgrad 10.6 11.3 19.4 11.2 8.1
Gjeldsgrad 1.4 1.5 1.6 1.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 12.4 1 15.3 11.9 12.9
Signatur
16.03.2010
STYRELEIAR OG NESTLEIAR KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex