Korsvik Bilverksted AS
Juridisk navn:  Korsvik Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48030200
Strandåsen 16 Strandåsen 16 Fax: 38044193
4638 Kristiansand S 4638 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 987818468
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pro-Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.79%
Resultat  
  
115.75%
Egenkapital  
  
11.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.839.000 7.417.000 5.793.000 5.266.000 4.841.000
Resultat: 46.000 -292.000 394.000 207.000 191.000
Egenkapital: -274.000 -310.000 -82.000 -441.000 -648.000
Regnskap for  Korsvik Bilverksted AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.839.000 7.417.000 5.793.000 5.266.000 4.841.000
Driftskostnader -6.738.000 -7.645.000 -5.357.000 -5.002.000 -4.580.000
Driftsresultat 101.000 -227.000 435.000 264.000 261.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 2.000
Finanskostnader -56.000 -67.000 -42.000 -57.000 -72.000
Finans -54.000 -65.000 -42.000 -57.000 -70.000
Resultat før skatt 46.000 -292.000 394.000 207.000 191.000
Skattekostnad -10.000 90.000 -34.000 0 0
Årsresultat 36.000 -202.000 359.000 207.000 191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 660.000 932.000 227.000 303.000 321.000
Sum omløpsmidler 581.000 799.000 948.000 940.000 779.000
Sum eiendeler 1.241.000 1.731.000 1.175.000 1.243.000 1.100.000
Sum opptjent egenkapital -374.000 -410.000 -182.000 -541.000 -748.000
Sum egenkapital -274.000 -310.000 -82.000 -441.000 -648.000
Sum langsiktig gjeld 814.000 1.100.000 508.000 727.000 926.000
Sum kortsiktig gjeld 701.000 941.000 749.000 956.000 822.000
Sum gjeld og egenkapital 1.241.000 1.731.000 1.175.000 1.242.000 1.100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.839.000 7.417.000 5.770.000 5.237.000 4.841.000
Andre inntekter 0 0 22.000 30.000 0
Driftsinntekter 6.839.000 7.417.000 5.793.000 5.266.000 4.841.000
Varekostnad -2.505.000 -3.170.000 -2.174.000 -2.050.000 -1.835.000
Lønninger -2.591.000 -2.671.000 -2.042.000 -1.814.000 -1.517.000
Avskrivning -272.000 -225.000 -105.000 -118.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.370.000 -1.579.000 -1.036.000 -1.020.000 -1.139.000
Driftskostnader -6.738.000 -7.645.000 -5.357.000 -5.002.000 -4.580.000
Driftsresultat 101.000 -227.000 435.000 264.000 261.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 2.000
Finanskostnader -56.000 -67.000 -42.000 -57.000 -72.000
Finans -54.000 -65.000 -42.000 -57.000 -70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 -202.000 359.000 207.000 191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 330.000 440.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 330.000 440.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 7.000 14.000 21.000
Driftsløsøre 330.000 492.000 220.000 289.000 300.000
Sum varige driftsmidler 330.000 492.000 227.000 303.000 321.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 660.000 932.000 227.000 303.000 321.000
Varebeholdning 259.000 278.000 500.000 455.000 417.000
Kundefordringer 37.000 202.000 127.000 145.000 104.000
Andre fordringer 157.000 212.000 223.000 252.000 153.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 128.000 108.000 98.000 87.000 105.000
Sum omløpsmidler 581.000 799.000 948.000 940.000 779.000
Sum eiendeler 1.241.000 1.731.000 1.175.000 1.243.000 1.100.000
Sum opptjent egenkapital -374.000 -410.000 -182.000 -541.000 -748.000
Sum egenkapital -274.000 -310.000 -82.000 -441.000 -648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 20.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 127.000 0 50.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 814.000 1.100.000 508.000 727.000 926.000
Leverandørgjeld 173.000 262.000 285.000 475.000 213.000
Betalbar skatt 0 0 34.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 326.000 331.000 167.000 226.000 277.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 221.000 262.000 206.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 701.000 941.000 749.000 956.000 822.000
Sum gjeld og egenkapital 1.241.000 1.731.000 1.175.000 1.242.000 1.100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -120.000 -142.000 199.000 -16.000 -43.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 1.3 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Soliditet -22.1 -17.9 -35.5 -58.9
Resultatgrad 1.5 -3.1 7.5 5 5.4
Rentedekningsgrad 1.8 -3.4 10.4 4.6 3.7
Gjeldsgrad -5.5 -6.6 -15.3 -3.8 -2.7
Total kapitalrentabilitet 8.3 3 21.3 23.9
Signatur
10.05.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex