Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Korssund Vassverk
Juridisk navn:  Korssund Vassverk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6964 Korssund 6964 Korssund
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 970555919
Aksjekapital: 7.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: BA
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.92%
Resultat  
  
-23.81%
Egenkapital  
  
4.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2003 2002 2001
Omsetning: 37.000 48.000 65.000
Resultat: 16.000 21.000 43.000
Egenkapital: 270.000 259.000 244.000
Regnskap for  Korssund Vassverk
Resultat 2003 2002 2001
Driftsinntekter 37.000 48.000 65.000
Driftskostnader -21.000 -27.000 -21.000
Driftsresultat 16.000 21.000 43.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 0
Resultat før skatt 16.000 21.000 43.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 208.000 201.000 206.000
Sum omløpsmidler 97.000 106.000 97.000
Sum eiendeler 305.000 307.000 303.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 270.000 259.000 244.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 30.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 18.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 307.000 303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 37.000 48.000 65.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -12.000 -12.000 -11.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -9.000 -15.000 -10.000
Driftskostnader -21.000 -27.000 -21.000
Driftsresultat 16.000 21.000 43.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 208.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 208.000 201.000 206.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 10.000 18.000 37.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 87.000 88.000 60.000
Sum omløpsmidler 97.000 106.000 97.000
Sum eiendeler 305.000 307.000 303.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 270.000 259.000 244.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.000 30.000 33.000
Leverandørgjeld 0 0 8.000
Betalbar skatt 4.000 10.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 8.000 12.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 18.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 307.000 303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 93.000 88.000 123.000
Likviditetsgrad 1 24.3 5.9 3.7
Likviditetsgrad 2 24.3 5.9 3.8
Soliditet 88.5 84.4 80.5
Resultatgrad 43.2 43.8 66.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 5.2 7.2 14.2
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex