Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kornberget Barnehage Sa
Juridisk navn:  Kornberget Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51651716
Kornbergvegen 17 Kornbergvegen 17 Fax: 51651779
4055 Sola 4055 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 968227181
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 5/19/1993
Foretakstype: SA
Tidligere navn: sola foreldrelagsbarnehage ba
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.22%
Resultat  
  
268.75%
Egenkapital  
  
13.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.953.000 17.196.000 16.061.000 15.846.000
Resultat: 1.416.000 384.000 639.000 725.000
Egenkapital: 12.035.000 10.638.000 10.247.000 9.608.000
Regnskap for  Kornberget Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.953.000 17.196.000 16.061.000 15.846.000
Driftskostnader -17.429.000 -16.695.000 -15.300.000 -14.993.000
Driftsresultat 1.524.000 501.000 760.000 852.000
Finansinntekter 35.000 30.000 30.000 32.000
Finanskostnader -143.000 -147.000 -151.000 -160.000
Finans -108.000 -117.000 -121.000 -128.000
Resultat før skatt 1.416.000 384.000 639.000 725.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.416.000 384.000 639.000 725.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.478.000 9.454.000 6.538.000 6.791.000
Sum omløpsmidler 11.144.000 9.369.000 10.957.000 10.636.000
Sum eiendeler 20.622.000 18.823.000 17.495.000 17.427.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 10.059.000 9.420.000
Sum egenkapital 12.035.000 10.638.000 10.247.000 9.608.000
Sum langsiktig gjeld 4.565.000 4.708.000 4.847.000 4.982.000
Sum kortsiktig gjeld 4.023.000 3.477.000 2.402.000 2.837.000
Sum gjeld og egenkapital 20.799.000 19.017.000 17.496.000 17.427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.228.000 3.197.000 2.976.000 3.190.000
Andre inntekter 15.726.000 13.999.000 13.084.000 12.655.000
Driftsinntekter 18.953.000 17.196.000 16.061.000 15.846.000
Varekostnad -401.000 -393.000 -409.000 -342.000
Lønninger -14.897.000 -13.685.000 -12.882.000 -12.605.000
Avskrivning -414.000 -312.000 -304.000 -266.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.717.000 -2.305.000 -1.705.000 -1.780.000
Driftskostnader -17.429.000 -16.695.000 -15.300.000 -14.993.000
Driftsresultat 1.524.000 501.000 760.000 852.000
Finansinntekter 35.000 30.000 30.000 32.000
Finanskostnader -143.000 -147.000 -151.000 -160.000
Finans -108.000 -117.000 -121.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.416.000 384.000 639.000 725.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 9.392.000 9.386.000 6.445.000 6.639.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 86.000 67.000 93.000 153.000
Sum varige driftsmidler 9.478.000 9.454.000 6.538.000 6.791.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.478.000 9.454.000 6.538.000 6.791.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 22.000 14.000 9.000
Andre fordringer 1.128.000 1.769.000 930.000 934.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.988.000 7.578.000 10.013.000 9.693.000
Sum omløpsmidler 11.144.000 9.369.000 10.957.000 10.636.000
Sum eiendeler 20.622.000 18.823.000 17.495.000 17.427.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 10.059.000 9.420.000
Sum egenkapital 12.035.000 10.638.000 10.247.000 9.608.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.565.000 4.708.000 4.847.000 4.982.000
Leverandørgjeld 295.000 1.110.000 275.000 477.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.026.000 899.000 878.000 990.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.702.000 1.467.000 1.249.000 1.369.000
Sum kortsiktig gjeld 4.023.000 3.477.000 2.402.000 2.837.000
Sum gjeld og egenkapital 20.799.000 19.017.000 17.496.000 17.427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.121.000 5.892.000 8.555.000 7.799.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.7 4.6 3.7
Likviditetsgrad 2 2.8 2.7 4.6 3.7
Soliditet 58.4 56.5 58.6 55.1
Resultatgrad 8 2.9 4.7 5.4
Rentedekningsgrad 10.7 3.4 5 5.3
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 7.6 2.8 4.5 5.1
Signatur
16.01.2018
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex