Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kongsvinger Og Omegns Boligbyggelag Al
Juridisk navn:  Kongsvinger Og Omegns Boligbyggelag Al
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62823737
Postboks 8 Brugata 16 Fax: 62823720
2201 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 948681226
Aksjekapital: 3.921.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 12/14/1945
Foretakstype: BBL
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.39%
Resultat  
  
-22.2%
Egenkapital  
  
10.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.333.000 16.764.000 17.442.000 18.069.000 15.977.000
Resultat: 1.216.000 1.563.000 3.092.000 4.466.000 3.360.000
Egenkapital: 14.398.000 13.036.000 11.651.000 10.763.000 8.115.000
Regnskap for  Kongsvinger Og Omegns Boligbyggelag Al
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.333.000 16.764.000 17.442.000 18.069.000 15.977.000
Driftskostnader -16.409.000 -15.569.000 -14.306.000 -13.435.000 -12.529.000
Driftsresultat 925.000 1.196.000 3.137.000 4.633.000 3.448.000
Finansinntekter 291.000 408.000 212.000 225.000 265.000
Finanskostnader 0 -40.000 -257.000 -392.000 -354.000
Finans 291.000 368.000 -45.000 -167.000 -89.000
Resultat før skatt 1.216.000 1.563.000 3.092.000 4.466.000 3.360.000
Skattekostnad -20.000 -357.000 -897.000 -1.131.000 -911.000
Årsresultat 1.195.000 1.206.000 2.195.000 3.336.000 2.449.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.140.000 5.018.000 3.262.000 2.480.000 2.399.000
Sum omløpsmidler 11.502.000 10.459.000 13.196.000 21.174.000 18.028.000
Sum eiendeler 16.642.000 15.477.000 16.458.000 23.654.000 20.427.000
Sum opptjent egenkapital 10.310.000 9.114.000 0 7.196.000 4.694.000
Sum egenkapital 14.398.000 13.036.000 11.651.000 10.763.000 8.115.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.044.000 2.241.000 4.808.000 12.890.000 12.312.000
Sum gjeld og egenkapital 16.642.000 15.476.000 16.459.000 23.653.000 20.427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.844.000 11.717.000 12.680.000 13.305.000 11.216.000
Andre inntekter 5.490.000 5.047.000 4.762.000 4.764.000 4.762.000
Driftsinntekter 17.333.000 16.764.000 17.442.000 18.069.000 15.977.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.106.000 -10.363.000 -9.785.000 -8.851.000 -7.935.000
Avskrivning -85.000 -91.000 -95.000 -66.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.218.000 -5.115.000 -4.426.000 -4.518.000 -4.545.000
Driftskostnader -16.409.000 -15.569.000 -14.306.000 -13.435.000 -12.529.000
Driftsresultat 925.000 1.196.000 3.137.000 4.633.000 3.448.000
Finansinntekter 291.000 408.000 212.000 225.000 265.000
Finanskostnader 0 -40.000 -257.000 -392.000 -354.000
Finans 291.000 368.000 -45.000 -167.000 -89.000
Konsernbidrag 0 0 0 -834.000 -611.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.195.000 1.206.000 2.195.000 3.336.000 2.449.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 262.000 139.000 184.000 220.000 188.000
Sum varige driftsmidler 262.000 139.000 184.000 220.000 188.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.879.000 4.879.000 3.078.000 2.260.000 2.211.000
Sum anleggsmidler 5.140.000 5.018.000 3.262.000 2.480.000 2.399.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.499.000 1.476.000 2.009.000 1.120.000 939.000
Andre fordringer 65.000 80.000 320.000 888.000 762.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.937.000 8.782.000 10.867.000 19.165.000 16.289.000
Sum omløpsmidler 11.502.000 10.459.000 13.196.000 21.174.000 18.028.000
Sum eiendeler 16.642.000 15.477.000 16.458.000 23.654.000 20.427.000
Sum opptjent egenkapital 10.310.000 9.114.000 0 7.196.000 4.694.000
Sum egenkapital 14.398.000 13.036.000 11.651.000 10.763.000 8.115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 200.000 200.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 422.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 0 0 0
Leverandørgjeld 328.000 0 510.000 157.000 284.000
Betalbar skatt 20.000 357.000 429.000 853.000 685.000
Skyldig offentlige avgifter 606.000 666.000 678.000 771.000 591.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.090.000 796.000 3.190.000 11.109.000 10.751.000
Sum kortsiktig gjeld 2.044.000 2.241.000 4.808.000 12.890.000 12.312.000
Sum gjeld og egenkapital 16.642.000 15.476.000 16.459.000 23.653.000 20.427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.458.000 8.218.000 8.388.000 8.284.000 5.716.000
Likviditetsgrad 1 5.6 4.7 2.7 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 5.6 4.7 2.7 1.6 1.5
Soliditet 86.5 84.2 70.8 45.5 39.7
Resultatgrad 5.3 7.1 1 25.6 21.6
Rentedekningsgrad 29.9 12.2 11.8 10.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 7.3 10.4 20.3 20.5 18.2
Signatur
31.08.2017
LEDER (NESTLEDER) OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex