Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kongsfjordbruket AS
Juridisk navn:  Kongsfjordbruket AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78980875
C/O Hovden Fiskeindustri As Handkleppveien 8 Fax: 78980835
8475 Straumsjøen 9982 Kongsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Berlevåg
Org.nr: 858385482
Aksjekapital: 2.540.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/31/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
1146.21%
Resultat  
  
32.49%
Egenkapital  
  
-1640.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.452.000 277.000 450.000 596.000 89.000
Resultat: -399.000 -591.000 -49.000 265.000 -358.000
Egenkapital: -383.000 -22.000 468.000 16.000 -249.000
Regnskap for  Kongsfjordbruket AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.452.000 277.000 450.000 596.000 89.000
Driftskostnader -3.736.000 -875.000 -498.000 -333.000 -441.000
Driftsresultat -284.000 -599.000 -49.000 263.000 -351.000
Finansinntekter 0 8.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -115.000 0 -1.000 0 -8.000
Finans -115.000 8.000 0 3.000 -6.000
Resultat før skatt -399.000 -591.000 -49.000 265.000 -358.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -399.000 -591.000 -49.000 265.000 -358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.156.000 2.153.000 2.372.000 1.831.000 1.836.000
Sum omløpsmidler 629.000 1.005.000 1.028.000 577.000 485.000
Sum eiendeler 7.785.000 3.158.000 3.400.000 2.408.000 2.321.000
Sum opptjent egenkapital -2.923.000 -2.562.000 -2.072.000 -2.524.000 -2.789.000
Sum egenkapital -383.000 -22.000 468.000 16.000 -249.000
Sum langsiktig gjeld 3.100.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.069.000 3.180.000 2.932.000 2.392.000 2.570.000
Sum gjeld og egenkapital 7.786.000 3.158.000 3.400.000 2.408.000 2.321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.452.000 265.000 410.000 146.000 0
Andre inntekter 0 11.000 40.000 450.000 89.000
Driftsinntekter 3.452.000 277.000 450.000 596.000 89.000
Varekostnad -2.399.000 -113.000 -55.000 0 0
Lønninger -217.000 -39.000 0 -26.000 -5.000
Avskrivning -226.000 -89.000 -80.000 -65.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -894.000 -634.000 -363.000 -242.000 -384.000
Driftskostnader -3.736.000 -875.000 -498.000 -333.000 -441.000
Driftsresultat -284.000 -599.000 -49.000 263.000 -351.000
Finansinntekter 0 8.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -115.000 0 -1.000 0 -8.000
Finans -115.000 8.000 0 3.000 -6.000
Konsernbidrag 0 102.000 500.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -399.000 -591.000 -49.000 265.000 -358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.746.000 2.085.000 2.313.000 1.759.000 1.819.000
Maskiner anlegg 214.000 63.000 55.000 68.000 12.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.960.000 2.148.000 2.367.000 1.826.000 1.831.000
Sum finansielle anleggsmidler 197.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 7.156.000 2.153.000 2.372.000 1.831.000 1.836.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 151.000 36.000 113.000 1.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 478.000 71.000 17.000 217.000 54.000
Sum omløpsmidler 629.000 1.005.000 1.028.000 577.000 485.000
Sum eiendeler 7.785.000 3.158.000 3.400.000 2.408.000 2.321.000
Sum opptjent egenkapital -2.923.000 -2.562.000 -2.072.000 -2.524.000 -2.789.000
Sum egenkapital -383.000 -22.000 468.000 16.000 -249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.100.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 188.000 29.000 375.000 0 315.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 11.000 0 16.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 81.000 18.000 4.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 5.069.000 3.180.000 2.932.000 2.392.000 2.570.000
Sum gjeld og egenkapital 7.786.000 3.158.000 3.400.000 2.408.000 2.321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.440.000 -2.175.000 -1.904.000 -1.815.000 -2.085.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2
Soliditet -4.9 -0.7 13.8 0.7 -10.7
Resultatgrad -8.2 -216.2 -10.9 44.1 -394.4
Rentedekningsgrad -2.5 -43.6
Gjeldsgrad -21.3 -144.5 6.3 149.5 -10.3
Total kapitalrentabilitet -3.6 -18.7 -1.4 1 -15.0
Signatur
30.03.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex