Kolbeinsvik Tomteselskap AS
Juridisk navn:  Kolbeinsvik Tomteselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181800
C/o Sjøtroll As C/O Sjøtroll As Fax: 56181801
5397 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 984711999
Aksjekapital: 513.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4.44%
Egenkapital  
  
-13.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 1.862.000 144.000
Resultat: -94.000 -90.000 -404.000 586.000 -58.000
Egenkapital: 463.000 537.000 611.000 922.000 483.000
Regnskap for  Kolbeinsvik Tomteselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 1.862.000 144.000
Driftskostnader -50.000 -43.000 -358.000 -1.210.000 -116.000
Driftsresultat -50.000 -43.000 -358.000 651.000 28.000
Finansinntekter 0 0 5.000 13.000 0
Finanskostnader -45.000 -47.000 -51.000 -78.000 -86.000
Finans -45.000 -47.000 -46.000 -65.000 -86.000
Resultat før skatt -94.000 -90.000 -404.000 586.000 -58.000
Skattekostnad 21.000 16.000 93.000 -147.000 4.000
Årsresultat -73.000 -74.000 -311.000 439.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 237.000 242.000 253.000 186.000 359.000
Sum omløpsmidler 1.480.000 1.508.000 1.859.000 2.148.000 1.661.000
Sum eiendeler 1.717.000 1.750.000 2.112.000 2.334.000 2.020.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 24.000 98.000 409.000 -30.000
Sum egenkapital 463.000 537.000 611.000 922.000 483.000
Sum langsiktig gjeld 775.000 775.000 875.000 975.000 1.175.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 439.000 626.000 436.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 1.717.000 1.751.000 2.112.000 2.333.000 2.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 1.862.000 144.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 1.862.000 144.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -17.000 -68.000 -72.000 -64.000
Driftskostnader -50.000 -43.000 -358.000 -1.210.000 -116.000
Driftsresultat -50.000 -43.000 -358.000 651.000 28.000
Finansinntekter 0 0 5.000 13.000 0
Finanskostnader -45.000 -47.000 -51.000 -78.000 -86.000
Finans -45.000 -47.000 -46.000 -65.000 -86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -74.000 -311.000 439.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 132.000 111.000 96.000 3.000 149.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 105.000 131.000 157.000 183.000 209.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 105.000 131.000 157.000 183.000 209.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 237.000 242.000 253.000 186.000 359.000
Varebeholdning 1.394.000 1.394.000 1.394.000 1.335.000 1.497.000
Kundefordringer 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Andre fordringer 35.000 35.000 35.000 697.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 34.000 385.000 71.000 94.000
Sum omløpsmidler 1.480.000 1.508.000 1.859.000 2.148.000 1.661.000
Sum eiendeler 1.717.000 1.750.000 2.112.000 2.334.000 2.020.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 24.000 98.000 409.000 -30.000
Sum egenkapital 463.000 537.000 611.000 922.000 483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 775.000 775.000 875.000 975.000 1.175.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 479.000 439.000 626.000 436.000 361.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 439.000 626.000 436.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 1.717.000 1.751.000 2.112.000 2.333.000 2.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.001.000 1.069.000 1.233.000 1.712.000 1.300.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.4 3 4.9 4.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.7 1.9 0.5
Soliditet 2 30.7 28.9 39.5 23.9
Resultatgrad 3 19.4
Rentedekningsgrad -1.1 -0.9 8.3 0.3
Gjeldsgrad 2.7 2.3 2.5 1.5 3.2
Total kapitalrentabilitet -2.9 -2.5 -16.7 28.5 1.4
Signatur
07.08.2017
STYRELEIAR ÅLEINE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex