Kolbeinsvik Montessoriskule
Juridisk navn:  Kolbeinsvik Montessoriskule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94780548
Brekka 35 Brekka 35 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 915024165
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 2/16/2015
Foretakstype: FLI
Revisor: Tonheim Revisjon As
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.59%
Resultat  
  
-187.09%
Egenkapital  
  
-54.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.471.000 6.854.000 4.438.000 1.628.000
Resultat: -263.000 302.000 122.000 32.000
Egenkapital: 223.000 486.000 184.000 62.000
Regnskap for  Kolbeinsvik Montessoriskule
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.471.000 6.854.000 4.438.000 1.628.000
Driftskostnader -8.732.000 -6.550.000 -4.316.000 -1.592.000
Driftsresultat -260.000 304.000 123.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -1.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000 -1.000 -4.000
Resultat før skatt -263.000 302.000 122.000 32.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -263.000 302.000 122.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 273.000 252.000 221.000 134.000
Sum omløpsmidler 1.150.000 1.022.000 813.000 316.000
Sum eiendeler 1.423.000 1.274.000 1.034.000 450.000
Sum opptjent egenkapital 193.000 456.000 154.000 32.000
Sum egenkapital 223.000 486.000 184.000 62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.200.000 788.000 850.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 1.423.000 1.274.000 1.034.000 449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.260.000 0 0 0
Andre inntekter 211.000 6.854.000 4.438.000 1.628.000
Driftsinntekter 8.471.000 6.854.000 4.438.000 1.628.000
Varekostnad -203.000 -138.000 -83.000 -39.000
Lønninger -6.344.000 -4.492.000 -3.209.000 -1.186.000
Avskrivning -80.000 -63.000 -30.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.105.000 -1.857.000 -994.000 -357.000
Driftskostnader -8.732.000 -6.550.000 -4.316.000 -1.592.000
Driftsresultat -260.000 304.000 123.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -1.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000 -1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -263.000 302.000 122.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 157.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 65.000 74.000 82.000
Driftsløsøre 116.000 187.000 148.000 52.000
Sum varige driftsmidler 273.000 252.000 221.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 273.000 252.000 221.000 134.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 6.000 13.000 0
Andre fordringer 431.000 402.000 368.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 704.000 614.000 432.000 171.000
Sum omløpsmidler 1.150.000 1.022.000 813.000 316.000
Sum eiendeler 1.423.000 1.274.000 1.034.000 450.000
Sum opptjent egenkapital 193.000 456.000 154.000 32.000
Sum egenkapital 223.000 486.000 184.000 62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 154.000 162.000 286.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 488.000 338.000 278.000 203.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 558.000 288.000 286.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 1.200.000 788.000 850.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 1.423.000 1.274.000 1.034.000 449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -50.000 234.000 -37.000 -71.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1 0.8
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1 0.8
Soliditet 15.7 38.1 17.8 13.8
Resultatgrad -3.1 4.4 2.8 2.2
Rentedekningsgrad -86.7 101.3 1 9
Gjeldsgrad 5.4 1.6 4.6 6.2
Total kapitalrentabilitet -18.3 23.9 11.9 8
Signatur
24.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex