Kolbeinsvik Kai AS
Juridisk navn:  Kolbeinsvik Kai AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55083000
V/Hilde-Kristin Møgster Tinghaugen Fax: 55083001
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 884695392
Aksjekapital: 288.000 NOK
Etableringsdato: 7/8/2002 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-8.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 -15.000 -15.000 -14.000 -14.000
Egenkapital: 152.000 167.000 181.000 196.000 210.000
Regnskap for  Kolbeinsvik Kai AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -14.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt -15.000 -15.000 -15.000 -14.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -15.000 -15.000 -14.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 152.000 165.000 178.000 191.000 204.000
Sum omløpsmidler 0 2.000 3.000 5.000 6.000
Sum eiendeler 152.000 167.000 181.000 196.000 210.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -122.000 -107.000 -92.000 -78.000
Sum egenkapital 152.000 167.000 181.000 196.000 210.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 151.000 166.000 181.000 196.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -1.000
Driftskostnader -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -14.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -15.000 -15.000 -14.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 152.000 165.000 178.000 191.000 204.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 152.000 165.000 178.000 191.000 204.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 152.000 165.000 178.000 191.000 204.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 3.000 5.000 6.000
Sum omløpsmidler 0 2.000 3.000 5.000 6.000
Sum eiendeler 152.000 167.000 181.000 196.000 210.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -122.000 -107.000 -92.000 -78.000
Sum egenkapital 152.000 167.000 181.000 196.000 210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 151.000 166.000 181.000 196.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 2.000 3.000 5.000 6.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.5 -6.5 -13.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -8.6 -7.8 -7.2 -6.6 -6.7
Signatur
26.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex