Kolbeinsvik As
Juridisk navn:  Kolbeinsvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Rune Kolbeinsvik c/o Rune Kolbeinsvik Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 913532465
Aksjekapital: 34.000 NOK
Etableringsdato: 2/26/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Opus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2430%
Egenkapital  
  
-0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 253.000 10.000 615.000 432.000 761.000
Egenkapital: 8.592.000 8.609.000 9.510.000 9.361.000 8.930.000
Regnskap for  Kolbeinsvik As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -31.000 -20.000 -59.000 -22.000
Driftsresultat -20.000 -31.000 -20.000 -59.000 -22.000
Finansinntekter 341.000 714.000 670.000 509.000 816.000
Finanskostnader -69.000 -673.000 -35.000 -19.000 -32.000
Finans 272.000 41.000 635.000 490.000 784.000
Resultat før skatt 253.000 10.000 615.000 432.000 761.000
Skattekostnad -70.000 129.000 -16.000 -2.000 -76.000
Årsresultat 183.000 140.000 599.000 430.000 685.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.405.000 2.258.000 2.793.000 2.776.000 2.776.000
Sum omløpsmidler 6.211.000 6.383.000 6.739.000 6.592.000 6.237.000
Sum eiendeler 8.616.000 8.641.000 9.532.000 9.368.000 9.013.000
Sum opptjent egenkapital 8.558.000 8.575.000 9.475.000 9.326.000 8.896.000
Sum egenkapital 8.592.000 8.609.000 9.510.000 9.361.000 8.930.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 31.000 22.000 7.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 8.617.000 8.641.000 9.532.000 9.368.000 9.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -31.000 -20.000 -59.000 -22.000
Driftskostnader -20.000 -31.000 -20.000 -59.000 -22.000
Driftsresultat -20.000 -31.000 -20.000 -59.000 -22.000
Finansinntekter 341.000 714.000 670.000 509.000 816.000
Finanskostnader -69.000 -673.000 -35.000 -19.000 -32.000
Finans 272.000 41.000 635.000 490.000 784.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 140.000 599.000 430.000 685.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 105.000 155.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.300.000 2.103.000 2.793.000 2.776.000 2.776.000
Sum anleggsmidler 2.405.000 2.258.000 2.793.000 2.776.000 2.776.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 333.000 333.000 333.000 333.000 358.000
Sum investeringer 5.773.000 5.891.000 6.313.000 6.111.000 5.409.000
Kasse, bank 105.000 158.000 92.000 148.000 469.000
Sum omløpsmidler 6.211.000 6.383.000 6.739.000 6.592.000 6.237.000
Sum eiendeler 8.616.000 8.641.000 9.532.000 9.368.000 9.013.000
Sum opptjent egenkapital 8.558.000 8.575.000 9.475.000 9.326.000 8.896.000
Sum egenkapital 8.592.000 8.609.000 9.510.000 9.361.000 8.930.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 19.000 25.000 16.000 2.000 76.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 31.000 22.000 7.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 8.617.000 8.641.000 9.532.000 9.368.000 9.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.187.000 6.352.000 6.717.000 6.585.000 6.155.000
Likviditetsgrad 1 258.8 205.9 306.3 941.7 76.1
Likviditetsgrad 2 258.8 205.9 306.3 941.8 76.1
Soliditet 99.7 99.6 99.8 99.9 99.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.6 23.7 24.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.7 7.9 6.8 4.8 8.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex