Kolås Eftf AS
Juridisk navn:  Kolås Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69190700
Nedre Bankegate 34 Nedre Bankegate 34 Fax: 69190701
1771 Halden 1771 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 837576652
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 8/27/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Regnskapsfører: Datahjelp Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
28.19%
Resultat  
  
230.09%
Egenkapital  
  
36.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.190.000 18.091.000 17.262.000 13.860.000 15.934.000
Resultat: 5.430.000 1.645.000 2.987.000 1.492.000 3.384.000
Egenkapital: 4.504.000 3.310.000 2.808.000 2.067.000 1.876.000
Regnskap for  Kolås Eftf AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.190.000 18.091.000 17.262.000 13.860.000 15.934.000
Driftskostnader -18.067.000 -16.404.000 -14.206.000 -12.302.000 -12.487.000
Driftsresultat 5.123.000 1.686.000 3.056.000 1.557.000 3.449.000
Finansinntekter 317.000 6.000 5.000 25.000 56.000
Finanskostnader -10.000 -47.000 -74.000 -90.000 -121.000
Finans 307.000 -41.000 -69.000 -65.000 -65.000
Resultat før skatt 5.430.000 1.645.000 2.987.000 1.492.000 3.384.000
Skattekostnad -1.236.000 -393.000 -746.000 -402.000 -915.000
Årsresultat 4.195.000 1.251.000 2.241.000 1.090.000 2.469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.385.000 2.214.000 1.475.000 1.679.000 1.656.000
Sum omløpsmidler 14.593.000 9.034.000 11.678.000 8.928.000 9.293.000
Sum eiendeler 16.978.000 11.248.000 13.153.000 10.607.000 10.949.000
Sum opptjent egenkapital 4.354.000 3.160.000 2.658.000 1.917.000 1.726.000
Sum egenkapital 4.504.000 3.310.000 2.808.000 2.067.000 1.876.000
Sum langsiktig gjeld 2.084.000 68.000 1.449.000 1.688.000 1.917.000
Sum kortsiktig gjeld 10.389.000 7.870.000 8.897.000 6.853.000 7.156.000
Sum gjeld og egenkapital 16.977.000 11.248.000 13.154.000 10.608.000 10.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.053.000 17.964.000 16.890.000 13.682.000 15.731.000
Andre inntekter 137.000 128.000 372.000 178.000 203.000
Driftsinntekter 23.190.000 18.091.000 17.262.000 13.860.000 15.934.000
Varekostnad -9.457.000 -8.750.000 -7.349.000 -6.164.000 -7.129.000
Lønninger -6.669.000 -5.671.000 -5.185.000 -4.546.000 -3.980.000
Avskrivning -289.000 -218.000 -204.000 -217.000 -244.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.652.000 -1.765.000 -1.468.000 -1.375.000 -1.134.000
Driftskostnader -18.067.000 -16.404.000 -14.206.000 -12.302.000 -12.487.000
Driftsresultat 5.123.000 1.686.000 3.056.000 1.557.000 3.449.000
Finansinntekter 317.000 6.000 5.000 25.000 56.000
Finanskostnader -10.000 -47.000 -74.000 -90.000 -121.000
Finans 307.000 -41.000 -69.000 -65.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -750.000 -1.500.000 -900.000 -1.800.000
Årsresultat 4.195.000 1.251.000 2.241.000 1.090.000 2.469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 961.000 979.000 997.000 1.015.000 1.033.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 961.000 1.232.000 475.000 661.000 620.000
Sum varige driftsmidler 1.922.000 2.211.000 1.472.000 1.676.000 1.653.000
Sum finansielle anleggsmidler 464.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 2.385.000 2.214.000 1.475.000 1.679.000 1.656.000
Varebeholdning 1.253.000 1.344.000 1.635.000 1.263.000 771.000
Kundefordringer 5.285.000 4.742.000 5.163.000 2.819.000 4.552.000
Andre fordringer 424.000 254.000 358.000 159.000 304.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.632.000 2.694.000 4.521.000 4.687.000 3.666.000
Sum omløpsmidler 14.593.000 9.034.000 11.678.000 8.928.000 9.293.000
Sum eiendeler 16.978.000 11.248.000 13.153.000 10.607.000 10.949.000
Sum opptjent egenkapital 4.354.000 3.160.000 2.658.000 1.917.000 1.726.000
Sum egenkapital 4.504.000 3.310.000 2.808.000 2.067.000 1.876.000
Sum avsetninger til forpliktelser 84.000 68.000 29.000 28.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.084.000 68.000 1.449.000 1.688.000 1.917.000
Leverandørgjeld 1.370.000 961.000 703.000 643.000 870.000
Betalbar skatt 1.219.000 354.000 745.000 391.000 923.000
Skyldig offentlige avgifter 1.811.000 1.441.000 1.620.000 1.091.000 1.293.000
Utbytte -3.000.000 -750.000 -1.500.000 -900.000 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 2.990.000 4.364.000 4.330.000 3.828.000 2.270.000
Sum kortsiktig gjeld 10.389.000 7.870.000 8.897.000 6.853.000 7.156.000
Sum gjeld og egenkapital 16.977.000 11.248.000 13.154.000 10.608.000 10.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.204.000 1.164.000 2.781.000 2.075.000 2.137.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 26.5 29.4 21.3 19.5 17.1
Resultatgrad 22.1 9.3 17.7 11.2 21.6
Rentedekningsgrad 512.3 35.9 41.3 17.6 29.0
Gjeldsgrad 2.8 2.4 3.7 4.1 4.8
Total kapitalrentabilitet 3 1 23.3 14.9 32.0
Signatur
09.10.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex