Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kobbevik Og Furuholmen Oppdrett AS
Juridisk navn:  Kobbevik Og Furuholmen Oppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181110
Alfabygget Alfabygget Fax: 94838715
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 947607855
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 1/6/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.29%
Resultat  
  
-27.36%
Egenkapital  
  
10.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 391.536.000 320.165.000 407.945.000 520.387.000 308.632.000
Resultat: 48.808.000 67.194.000 148.810.000 223.913.000 33.425.000
Egenkapital: 381.231.000 343.758.000 324.756.000 240.334.000 122.551.000
Regnskap for  Kobbevik Og Furuholmen Oppdrett AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 391.536.000 320.165.000 407.945.000 520.387.000 308.632.000
Driftskostnader -341.972.000 -249.836.000 -255.157.000 -290.112.000 -267.745.000
Driftsresultat 49.564.000 70.329.000 152.788.000 230.275.000 40.889.000
Finansinntekter 982.000 1.355.000 1.029.000 556.000 60.000
Finanskostnader -1.739.000 -4.490.000 -5.007.000 -6.919.000 -7.524.000
Finans -757.000 -3.135.000 -3.978.000 -6.363.000 -7.464.000
Resultat før skatt 48.808.000 67.194.000 148.810.000 223.913.000 33.425.000
Skattekostnad -11.335.000 -13.324.000 -33.878.000 -53.578.000 -520.000
Årsresultat 37.473.000 53.870.000 114.932.000 170.335.000 32.905.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 303.439.000 289.301.000 260.282.000 237.495.000 238.052.000
Sum omløpsmidler 306.408.000 316.140.000 353.501.000 353.594.000 248.958.000
Sum eiendeler 609.847.000 605.441.000 613.783.000 591.089.000 487.010.000
Sum opptjent egenkapital 325.819.000 288.347.000 269.345.000 184.923.000 67.139.000
Sum egenkapital 381.231.000 343.758.000 324.756.000 240.334.000 122.551.000
Sum langsiktig gjeld 188.620.000 192.354.000 205.732.000 197.141.000 218.582.000
Sum kortsiktig gjeld 39.996.000 69.329.000 83.295.000 153.614.000 145.876.000
Sum gjeld og egenkapital 609.846.000 605.441.000 613.783.000 591.089.000 487.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 391.536.000 319.688.000 407.945.000 514.708.000 308.182.000
Andre inntekter 0 477.000 0 5.679.000 450.000
Driftsinntekter 391.536.000 320.165.000 407.945.000 520.387.000 308.632.000
Varekostnad 5.441.000 29.165.000 11.517.000 4.387.000 -7.476.000
Lønninger -26.178.000 -21.968.000 -24.320.000 -21.532.000 -20.512.000
Avskrivning -20.780.000 -20.294.000 -20.694.000 -19.643.000 -20.197.000
Nedskrivning 0 0 0 0 18.300.000
Andre driftskostnader -41.981.000 -33.627.000 -33.416.000 -32.104.000 -28.348.000
Driftskostnader -341.972.000 -249.836.000 -255.157.000 -290.112.000 -267.745.000
Driftsresultat 49.564.000 70.329.000 152.788.000 230.275.000 40.889.000
Finansinntekter 982.000 1.355.000 1.029.000 556.000 60.000
Finanskostnader -1.739.000 -4.490.000 -5.007.000 -6.919.000 -7.524.000
Finans -757.000 -3.135.000 -3.978.000 -6.363.000 -7.464.000
Konsernbidrag -37.473.000 -19.002.000 -84.422.000 -117.784.000 -30.768.000
Utbytte 0 -34.869.000 -30.510.000 -50.000.000 0
Årsresultat 37.473.000 53.870.000 114.932.000 170.335.000 32.905.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 120.565.000 122.065.000 120.565.000 120.565.000 120.565.000
Fast eiendom 17.815.000 17.717.000 8.971.000 625.000 625.000
Maskiner anlegg 40.363.000 55.639.000 64.135.000 71.248.000 79.369.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 108.915.000 100.955.000 107.770.000 96.075.000 106.152.000
Sum finansielle anleggsmidler 73.958.000 66.281.000 31.947.000 20.855.000 11.335.000
Sum anleggsmidler 303.439.000 289.301.000 260.282.000 237.495.000 238.052.000
Varebeholdning 226.069.000 220.628.000 191.463.000 179.946.000 175.559.000
Kundefordringer 50.511.000 30.566.000 31.363.000 109.751.000 54.175.000
Andre fordringer 26.046.000 8.108.000 5.079.000 158.000 18.451.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.782.000 56.838.000 125.596.000 63.739.000 772.000
Sum omløpsmidler 306.408.000 316.140.000 353.501.000 353.594.000 248.958.000
Sum eiendeler 609.847.000 605.441.000 613.783.000 591.089.000 487.010.000
Sum opptjent egenkapital 325.819.000 288.347.000 269.345.000 184.923.000 67.139.000
Sum egenkapital 381.231.000 343.758.000 324.756.000 240.334.000 122.551.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.075.000 53.658.000 48.916.000 48.977.000 48.854.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.094.000 1.600.000 1.820.000 88.000 1.926.000
Sum langsiktig gjeld 188.620.000 192.354.000 205.732.000 197.141.000 218.582.000
Leverandørgjeld 21.736.000 15.211.000 9.805.000 11.980.000 8.764.000
Betalbar skatt 9.386.000 9.422.000 34.015.000 53.677.000 3.978.000
Skyldig offentlige avgifter 1.850.000 1.500.000 1.664.000 10.361.000 1.599.000
Utbytte 0 -34.869.000 -30.510.000 -50.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.929.000 41.596.000 35.993.000 56.862.000 123.808.000
Sum kortsiktig gjeld 39.996.000 69.329.000 83.295.000 153.614.000 145.876.000
Sum gjeld og egenkapital 609.846.000 605.441.000 613.783.000 591.089.000 487.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 266.412.000 246.811.000 270.206.000 199.980.000 103.082.000
Likviditetsgrad 1 7 4.6 4.2 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 2 1.4 1.9 1.1 0.6
Soliditet 62.5 56.8 52.9 40.7 25.2
Resultatgrad 12.7 2 37.5 44.3 13.2
Rentedekningsgrad 28.5 15.7 30.5 33.3 5.4
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.9 1.5 3.0
Total kapitalrentabilitet 8.3 11.8 25.1 39.1 8.4
Signatur
20.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2016
STYREFORMANNEN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex