Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knut Jarl Jøsok Holding AS
Juridisk navn:  Knut Jarl Jøsok Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 510 Olsvik Olsvikåsen 4 Fax:
5884 Bergen 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989252062
Aksjekapital: 108.015 NOK
Etableringsdato: 12/29/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-15.69%
Egenkapital  
  
-1.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.010.000 1.198.000 612.000 924.000 597.000
Egenkapital: 1.275.000 1.297.000 830.000 815.000 610.000
Regnskap for  Knut Jarl Jøsok Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -24.000 -25.000 -22.000 -19.000
Driftsresultat -11.000 -24.000 -25.000 -22.000 -19.000
Finansinntekter 1.022.000 1.222.000 637.000 946.000 616.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.022.000 1.222.000 637.000 946.000 616.000
Resultat før skatt 1.010.000 1.198.000 612.000 924.000 597.000
Skattekostnad -232.000 -281.000 -147.000 -242.000 -161.000
Årsresultat 778.000 917.000 466.000 682.000 436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000
Sum omløpsmidler 1.038.000 1.232.000 637.000 920.000 617.000
Sum eiendeler 1.704.000 1.898.000 1.303.000 1.586.000 1.283.000
Sum opptjent egenkapital 1.143.000 1.165.000 698.000 682.000 451.000
Sum egenkapital 1.275.000 1.297.000 830.000 815.000 610.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 429.000 601.000 473.000 771.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 1.704.000 1.898.000 1.303.000 1.585.000 1.283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -24.000 -25.000 -22.000 -19.000
Driftskostnader -11.000 -24.000 -25.000 -22.000 -19.000
Driftsresultat -11.000 -24.000 -25.000 -22.000 -19.000
Finansinntekter 1.022.000 1.222.000 637.000 946.000 616.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.022.000 1.222.000 637.000 946.000 616.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -450.000 -450.000 -477.000 -450.000
Årsresultat 778.000 917.000 466.000 682.000 436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 436.000 436.000 436.000 436.000 436.000
Sum varige driftsmidler 436.000 436.000 436.000 436.000 436.000
Sum finansielle anleggsmidler 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
Sum anleggsmidler 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.022.000 1.195.000 610.000 919.000 616.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 37.000 27.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.038.000 1.232.000 637.000 920.000 617.000
Sum eiendeler 1.704.000 1.898.000 1.303.000 1.586.000 1.283.000
Sum opptjent egenkapital 1.143.000 1.165.000 698.000 682.000 451.000
Sum egenkapital 1.275.000 1.297.000 830.000 815.000 610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 232.000 281.000 147.000 242.000 161.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -450.000 -450.000 -477.000 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 197.000 319.000 327.000 529.000 512.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 601.000 473.000 771.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 1.704.000 1.898.000 1.303.000 1.585.000 1.283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 609.000 631.000 164.000 149.000 -56.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 1.3 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 2.4 2 1.3 1.2 1.0
Soliditet 74.8 68.3 63.7 51.4 47.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.6 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 59.3 63.1 4 58.3 46.5
Signatur
07.12.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex