Kneippen Molde AS
Juridisk navn:  Kneippen Molde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71219400
Postboks 411 Torget 1 Fax: 71219401
6401 Molde 6413 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 874385832
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 2/2/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.27%
Resultat  
  
19.94%
Egenkapital  
  
-1.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.895.000 11.746.000 11.862.000 11.669.000 11.755.000
Resultat: 854.000 712.000 889.000 954.000 1.163.000
Egenkapital: 679.000 691.000 780.000 834.000 783.000
Regnskap for  Kneippen Molde AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.895.000 11.746.000 11.862.000 11.669.000 11.755.000
Driftskostnader -11.061.000 -11.035.000 -10.989.000 -10.737.000 -10.617.000
Driftsresultat 834.000 710.000 872.000 932.000 1.137.000
Finansinntekter 28.000 13.000 17.000 22.000 26.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 0 0 0
Finans 20.000 2.000 17.000 22.000 26.000
Resultat før skatt 854.000 712.000 889.000 954.000 1.163.000
Skattekostnad -167.000 -193.000 -236.000 -244.000 -288.000
Årsresultat 687.000 519.000 653.000 710.000 874.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 903.000 952.000 1.150.000 1.200.000 1.297.000
Sum omløpsmidler 2.268.000 2.116.000 2.090.000 1.955.000 2.066.000
Sum eiendeler 3.171.000 3.068.000 3.240.000 3.155.000 3.363.000
Sum opptjent egenkapital 429.000 441.000 530.000 584.000 533.000
Sum egenkapital 679.000 691.000 780.000 834.000 783.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 43.000
Sum kortsiktig gjeld 2.493.000 2.377.000 2.460.000 2.321.000 2.537.000
Sum gjeld og egenkapital 3.172.000 3.068.000 3.240.000 3.155.000 3.363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.858.000 11.722.000 11.843.000 11.650.000 11.727.000
Andre inntekter 37.000 24.000 19.000 19.000 28.000
Driftsinntekter 11.895.000 11.746.000 11.862.000 11.669.000 11.755.000
Varekostnad -4.034.000 -4.024.000 -4.073.000 -4.058.000 -4.019.000
Lønninger -4.471.000 -4.419.000 -4.356.000 -4.281.000 -4.154.000
Avskrivning -257.000 -292.000 -266.000 -263.000 -242.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.299.000 -2.300.000 -2.294.000 -2.135.000 -2.202.000
Driftskostnader -11.061.000 -11.035.000 -10.989.000 -10.737.000 -10.617.000
Driftsresultat 834.000 710.000 872.000 932.000 1.137.000
Finansinntekter 28.000 13.000 17.000 22.000 26.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 0 0 0
Finans 20.000 2.000 17.000 22.000 26.000
Konsernbidrag -700.000 0 0 0 -779.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 687.000 519.000 653.000 710.000 874.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 7.000 21.000 35.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 849.000 933.000 1.112.000 1.147.000 1.230.000
Sum varige driftsmidler 849.000 933.000 1.112.000 1.147.000 1.230.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 18.000 18.000 18.000
Sum anleggsmidler 903.000 952.000 1.150.000 1.200.000 1.297.000
Varebeholdning 169.000 203.000 209.000 141.000 167.000
Kundefordringer 351.000 348.000 352.000 290.000 242.000
Andre fordringer 277.000 291.000 284.000 336.000 240.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.471.000 1.109.000 937.000 880.000 945.000
Sum omløpsmidler 2.268.000 2.116.000 2.090.000 1.955.000 2.066.000
Sum eiendeler 3.171.000 3.068.000 3.240.000 3.155.000 3.363.000
Sum opptjent egenkapital 429.000 441.000 530.000 584.000 533.000
Sum egenkapital 679.000 691.000 780.000 834.000 783.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 43.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.051.000 800.000 943.000 903.000 1.067.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 43.000
Leverandørgjeld 452.000 519.000 642.000 434.000 576.000
Betalbar skatt 0 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 418.000 432.000 301.000 391.000 354.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 571.000 625.000 574.000 593.000 540.000
Sum kortsiktig gjeld 2.493.000 2.377.000 2.460.000 2.321.000 2.537.000
Sum gjeld og egenkapital 3.172.000 3.068.000 3.240.000 3.155.000 3.363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -225.000 -261.000 -370.000 -366.000 -471.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Soliditet 21.4 22.5 24.1 26.4 23.3
Resultatgrad 7 6 7.4 8.0 9.7
Rentedekningsgrad 104.3 64.5
Gjeldsgrad 3.7 3.4 3.2 2.8 3.3
Total kapitalrentabilitet 27.2 23.6 27.4 30.2 34.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex