Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klokkergårdstiftelsen
Juridisk navn:  Klokkergårdstiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23370260
Torvet 5 Torvet 5 Fax: 23370271
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 869281832
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 114
Etableringsdato: 10/3/1980
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.66%
Resultat  
  
-64718.75%
Egenkapital  
  
-36.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 94.168.000 105.403.000 105.960.000 115.475.000 112.442.000
Resultat: -10.339.000 16.000 -2.207.000 4.831.000 8.389.000
Egenkapital: 17.766.000 28.105.000 28.089.000 30.295.000 25.464.000
Regnskap for  Klokkergårdstiftelsen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 94.168.000 105.403.000 105.960.000 115.475.000 112.442.000
Driftskostnader -104.277.000 -105.240.000 -107.996.000 -110.452.000 -103.857.000
Driftsresultat -10.108.000 163.000 -2.036.000 5.023.000 8.584.000
Finansinntekter 274.000 263.000 261.000 263.000 339.000
Finanskostnader -504.000 -410.000 -432.000 -454.000 -534.000
Finans -230.000 -147.000 -171.000 -191.000 -195.000
Resultat før skatt -10.339.000 16.000 -2.207.000 4.831.000 8.389.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.339.000 16.000 -2.207.000 4.831.000 8.389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.908.000 20.583.000 13.279.000 15.118.000 13.545.000
Sum omløpsmidler 32.179.000 39.669.000 45.488.000 47.253.000 44.120.000
Sum eiendeler 50.087.000 60.252.000 58.767.000 62.371.000 57.665.000
Sum opptjent egenkapital 16.766.000 27.105.000 27.089.000 30.195.000 25.364.000
Sum egenkapital 17.766.000 28.105.000 28.089.000 30.295.000 25.464.000
Sum langsiktig gjeld 16.143.000 16.143.000 16.143.000 16.075.000 16.472.000
Sum kortsiktig gjeld 16.178.000 16.004.000 14.535.000 16.000.000 15.729.000
Sum gjeld og egenkapital 50.087.000 60.252.000 58.767.000 62.370.000 57.665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 93.679.000 104.946.000 105.484.000 115.065.000 111.929.000
Andre inntekter 489.000 457.000 476.000 411.000 514.000
Driftsinntekter 94.168.000 105.403.000 105.960.000 115.475.000 112.442.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -79.240.000 -79.559.000 -79.532.000 -80.295.000 -73.741.000
Avskrivning -3.241.000 -3.318.000 -3.296.000 -3.037.000 -6.323.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.796.000 -22.363.000 -25.168.000 -27.120.000 -23.793.000
Driftskostnader -104.277.000 -105.240.000 -107.996.000 -110.452.000 -103.857.000
Driftsresultat -10.108.000 163.000 -2.036.000 5.023.000 8.584.000
Finansinntekter 274.000 263.000 261.000 263.000 339.000
Finanskostnader -504.000 -410.000 -432.000 -454.000 -534.000
Finans -230.000 -147.000 -171.000 -191.000 -195.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.339.000 16.000 -2.207.000 4.831.000 8.389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.607.000 19.325.000 12.654.000 14.994.000 13.498.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 323.000 548.000 301.000 125.000 48.000
Sum varige driftsmidler 16.930.000 19.872.000 12.955.000 15.118.000 13.545.000
Sum finansielle anleggsmidler 978.000 711.000 325.000 0 0
Sum anleggsmidler 17.908.000 20.583.000 13.279.000 15.118.000 13.545.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.159.000 8.582.000 10.409.000 12.392.000 12.957.000
Andre fordringer 3.054.000 2.212.000 1.100.000 782.000 946.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.966.000 28.875.000 33.980.000 34.079.000 30.217.000
Sum omløpsmidler 32.179.000 39.669.000 45.488.000 47.253.000 44.120.000
Sum eiendeler 50.087.000 60.252.000 58.767.000 62.371.000 57.665.000
Sum opptjent egenkapital 16.766.000 27.105.000 27.089.000 30.195.000 25.364.000
Sum egenkapital 17.766.000 28.105.000 28.089.000 30.295.000 25.464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 -68.000 329.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.143.000 16.143.000 16.143.000 16.075.000 16.472.000
Leverandørgjeld 2.594.000 1.894.000 1.688.000 1.512.000 2.145.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.893.000 5.492.000 5.005.000 5.144.000 5.061.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.692.000 8.618.000 7.842.000 9.344.000 8.523.000
Sum kortsiktig gjeld 16.178.000 16.004.000 14.535.000 16.000.000 15.729.000
Sum gjeld og egenkapital 50.087.000 60.252.000 58.767.000 62.370.000 57.665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.001.000 23.665.000 30.953.000 31.253.000 28.391.000
Likviditetsgrad 1 2 2.5 3.1 3 2.8
Likviditetsgrad 2 2 2.5 3.1 3 2.9
Soliditet 35.5 46.6 47.8 48.6 44.2
Resultatgrad -10.7 0.2 -1.9 4.3 7.6
Rentedekningsgrad -20.1 0.4 -4.7 11.1 16.7
Gjeldsgrad 1.8 1.1 1.1 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet -19.6 0.7 8.5 15.5
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.Ø
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex