Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klippen Eiendom As
Juridisk navn:  Klippen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 114 Sentrum Verftsgata 20 Fax:
7801 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 913492064
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 3/19/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25%
Resultat  
  
44.44%
Egenkapital  
  
16.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 500.000 400.000 369.000 66.000 0
Resultat: 156.000 108.000 60.000 18.000 -23.000
Egenkapital: 882.000 760.000 746.000 701.000 17.000
Regnskap for  Klippen Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 500.000 400.000 369.000 66.000 0
Driftskostnader -187.000 -186.000 -210.000 -30.000 -23.000
Driftsresultat 313.000 214.000 159.000 36.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -157.000 -106.000 -99.000 -18.000 0
Finans -157.000 -106.000 -99.000 -18.000 0
Resultat før skatt 156.000 108.000 60.000 18.000 -23.000
Skattekostnad -34.000 -26.000 -15.000 -5.000 5.000
Årsresultat 122.000 83.000 45.000 13.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.356.000 4.139.000 4.189.000 4.249.000 33.000
Sum omløpsmidler 103.000 70.000 60.000 117.000 5.000
Sum eiendeler 6.459.000 4.209.000 4.249.000 4.366.000 38.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 30.000 16.000 -29.000 -43.000
Sum egenkapital 882.000 760.000 746.000 701.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 5.525.000 3.402.000 3.425.000 3.425.000 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 47.000 77.000 240.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 6.459.000 4.209.000 4.248.000 4.366.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 500.000 400.000 369.000 66.000 0
Driftsinntekter 500.000 400.000 369.000 66.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -61.000 -53.000 -57.000 -15.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -133.000 -153.000 -15.000 -17.000
Driftskostnader -187.000 -186.000 -210.000 -30.000 -23.000
Driftsresultat 313.000 214.000 159.000 36.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -157.000 -106.000 -99.000 -18.000 0
Finans -157.000 -106.000 -99.000 -18.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat 122.000 83.000 45.000 13.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 18.000 14.000 9.000 14.000
Fast eiendom 6.356.000 4.121.000 4.174.000 4.227.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 13.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 19.000
Sum varige driftsmidler 6.356.000 4.121.000 4.174.000 4.240.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.356.000 4.139.000 4.189.000 4.249.000 33.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 3.000 22.000 22.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 67.000 38.000 95.000 5.000
Sum omløpsmidler 103.000 70.000 60.000 117.000 5.000
Sum eiendeler 6.459.000 4.209.000 4.249.000 4.366.000 38.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 30.000 16.000 -29.000 -43.000
Sum egenkapital 882.000 760.000 746.000 701.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.525.000 3.402.000 3.425.000 3.425.000 0
Leverandørgjeld 23.000 18.000 23.000 21.000 5.000
Betalbar skatt 17.000 29.000 20.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 0 34.000 19.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 47.000 77.000 240.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 6.459.000 4.209.000 4.248.000 4.366.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 23.000 -17.000 -123.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 2 1.5 0.8 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 2 1.5 0.8 0.5 0.3
Soliditet 13.7 18.1 17.6 16.1 45.9
Resultatgrad 62.6 53.5 43.1 54.5
Rentedekningsgrad 2 2 1.6 2
Gjeldsgrad 6.3 4.5 4.7 5.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 4.8 5.1 3.7 0.8 -62.2
Signatur
19.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex