Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kleven Maritime Technology As
Juridisk navn:  Kleven Maritime Technology As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70019100
Klubbenesvegen 39 Klubbenesvegen 39 Fax: 70019110
6065 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 981412222
Aksjekapital: 11.700.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/23/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.46%
Resultat  
  
13.01%
Egenkapital  
  
85.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.252.000 6.227.000 8.168.000 7.030.000 4.746.000
Resultat: 1.781.000 1.576.000 2.179.000 -850.000 -478.000
Egenkapital: 3.854.000 2.073.000 1.837.000 302.000 1.616.000
Regnskap for  Kleven Maritime Technology As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.252.000 6.227.000 8.168.000 7.030.000 4.746.000
Driftskostnader -5.458.000 -4.576.000 -5.695.000 -5.707.000 -4.950.000
Driftsresultat 1.794.000 1.651.000 2.474.000 1.323.000 -204.000
Finansinntekter 14.000 7.000 10.000 13.000 23.000
Finanskostnader -26.000 -82.000 -305.000 -2.186.000 -297.000
Finans -12.000 -75.000 -295.000 -2.173.000 -274.000
Resultat før skatt 1.781.000 1.576.000 2.179.000 -850.000 -478.000
Skattekostnad 0 -1.340.000 -643.000 -465.000 127.000
Årsresultat 1.781.000 235.000 1.535.000 -1.314.000 -351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 7.000 1.353.000 2.002.000 5.076.000
Sum omløpsmidler 4.983.000 3.831.000 3.663.000 3.612.000 1.996.000
Sum eiendeler 5.043.000 3.838.000 5.016.000 5.614.000 7.072.000
Sum opptjent egenkapital -7.846.000 -9.627.000 -9.863.000 -11.398.000 -10.084.000
Sum egenkapital 3.854.000 2.073.000 1.837.000 302.000 1.616.000
Sum langsiktig gjeld 140.000 1.126.000 2.250.000 3.450.000 4.650.000
Sum kortsiktig gjeld 1.050.000 639.000 929.000 1.862.000 806.000
Sum gjeld og egenkapital 5.044.000 3.838.000 5.016.000 5.614.000 7.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.252.000 6.227.000 8.168.000 7.030.000 4.746.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.252.000 6.227.000 8.168.000 7.030.000 4.746.000
Varekostnad -500.000 -958.000 -1.772.000 -1.601.000 -1.396.000
Lønninger -4.537.000 -3.145.000 -3.085.000 -2.811.000 -2.524.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -183.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 -448.000 0
Andre driftskostnader -415.000 -467.000 -832.000 -664.000 -849.000
Driftskostnader -5.458.000 -4.576.000 -5.695.000 -5.707.000 -4.950.000
Driftsresultat 1.794.000 1.651.000 2.474.000 1.323.000 -204.000
Finansinntekter 14.000 7.000 10.000 13.000 23.000
Finanskostnader -26.000 -82.000 -305.000 -2.186.000 -297.000
Finans -12.000 -75.000 -295.000 -2.173.000 -274.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.781.000 235.000 1.535.000 -1.314.000 -351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.340.000 1.984.000 3.074.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 59.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 7.000 13.000 18.000 24.000
Sum varige driftsmidler 60.000 7.000 13.000 18.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.978.000
Sum anleggsmidler 60.000 7.000 1.353.000 2.002.000 5.076.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 703.000 461.000 968.000 679.000 1.299.000
Andre fordringer 47.000 31.000 67.000 17.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.233.000 3.339.000 2.628.000 2.916.000 698.000
Sum omløpsmidler 4.983.000 3.831.000 3.663.000 3.612.000 1.996.000
Sum eiendeler 5.043.000 3.838.000 5.016.000 5.614.000 7.072.000
Sum opptjent egenkapital -7.846.000 -9.627.000 -9.863.000 -11.398.000 -10.084.000
Sum egenkapital 3.854.000 2.073.000 1.837.000 302.000 1.616.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 140.000 1.126.000 2.250.000 3.450.000 4.650.000
Leverandørgjeld 249.000 89.000 418.000 474.000 183.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 401.000 232.000 237.000 683.000 398.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 400.000 317.000 274.000 705.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 1.050.000 639.000 929.000 1.862.000 806.000
Sum gjeld og egenkapital 5.044.000 3.838.000 5.016.000 5.614.000 7.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.933.000 3.192.000 2.734.000 1.750.000 1.190.000
Likviditetsgrad 1 4.7 6 3.9 1.9 2.5
Likviditetsgrad 2 4.7 6 3.9 2.0 2.5
Soliditet 76.4 5 36.6 5.4 22.9
Resultatgrad 24.7 26.5 30.3 18.8 -4.3
Rentedekningsgrad 6 20.1 8.1 0.6 -0.6
Gjeldsgrad 0.3 0.9 1.7 17.6 3.4
Total kapitalrentabilitet 35.8 43.2 49.5 23.8 -2.6
Signatur
13.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex