Kleven Maritime Finans AS
Juridisk navn:  Kleven Maritime Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70019200
C/o Kleven Maritime As C/O Kleven Maritime As Fax: 70019210
6065 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 886990472
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/28/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
39.69%
Egenkapital  
  
-13.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.227.000 -23.589.000 -70.568.000 -29.664.000 -6.289.000
Egenkapital: -117.061.000 -102.835.000 -78.559.000 -8.428.000 20.811.000
Regnskap for  Kleven Maritime Finans AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -63.000 -67.000 -76.000 -72.000 -70.000
Driftsresultat -63.000 -67.000 -76.000 -72.000 -70.000
Finansinntekter 2.221.000 2.435.000 -12.600.000 -6.770.000 5.962.000
Finanskostnader -16.385.000 -25.958.000 -57.890.000 -22.821.000 -12.180.000
Finans -14.164.000 -23.523.000 -70.490.000 -29.591.000 -6.218.000
Resultat før skatt -14.227.000 -23.589.000 -70.568.000 -29.664.000 -6.289.000
Skattekostnad 0 -687.000 437.000 425.000 2.850.000
Årsresultat -14.227.000 -24.276.000 -70.131.000 -29.239.000 -3.439.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.577.000 65.304.000 85.321.000 131.581.000 138.127.000
Sum omløpsmidler 140.000 364.000 480.000 15.743.000 28.289.000
Sum eiendeler 55.717.000 65.668.000 85.801.000 147.324.000 166.416.000
Sum opptjent egenkapital -117.161.000 -102.935.000 -78.659.000 -8.528.000 3.977.000
Sum egenkapital -117.061.000 -102.835.000 -78.559.000 -8.428.000 20.811.000
Sum langsiktig gjeld 172.779.000 141.635.000 137.798.000 129.198.000 119.045.000
Sum kortsiktig gjeld 0 26.868.000 26.562.000 26.554.000 26.560.000
Sum gjeld og egenkapital 55.718.000 65.668.000 85.801.000 147.324.000 166.415.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -67.000 -76.000 -72.000 -70.000
Driftskostnader -63.000 -67.000 -76.000 -72.000 -70.000
Driftsresultat -63.000 -67.000 -76.000 -72.000 -70.000
Finansinntekter 2.221.000 2.435.000 -12.600.000 -6.770.000 5.962.000
Finanskostnader -16.385.000 -25.958.000 -57.890.000 -22.821.000 -12.180.000
Finans -14.164.000 -23.523.000 -70.490.000 -29.591.000 -6.218.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 1.206.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.227.000 -24.276.000 -70.131.000 -29.239.000 -3.439.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 687.000 250.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 55.577.000 65.304.000 84.633.000 131.330.000 138.127.000
Sum anleggsmidler 55.577.000 65.304.000 85.321.000 131.581.000 138.127.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 0 342.000 2.249.000
Sum investeringer 61.000 215.000 362.000 15.317.000 25.529.000
Kasse, bank 75.000 146.000 118.000 84.000 510.000
Sum omløpsmidler 140.000 364.000 480.000 15.743.000 28.289.000
Sum eiendeler 55.717.000 65.668.000 85.801.000 147.324.000 166.416.000
Sum opptjent egenkapital -117.161.000 -102.935.000 -78.659.000 -8.528.000 3.977.000
Sum egenkapital -117.061.000 -102.835.000 -78.559.000 -8.428.000 20.811.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 175.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 26.861.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 172.779.000 141.635.000 137.798.000 129.198.000 119.045.000
Leverandørgjeld 0 7.000 0 0 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 26.562.000 26.554.000 26.550.000
Sum kortsiktig gjeld 0 26.868.000 26.562.000 26.554.000 26.560.000
Sum gjeld og egenkapital 55.718.000 65.668.000 85.801.000 147.324.000 166.415.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 -26.504.000 -26.082.000 -10.811.000 1.729.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.6 1.1
Soliditet -210.1 -156.6 -91.6 -5.7 12.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 0.5
Gjeldsgrad -1.5 -1.6 -2.1 -18.5 7.0
Total kapitalrentabilitet 3.9 3.6 -14.8 -4.6 3.5
Signatur
16.11.2016
STYRELEIAR ÅLEINE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex