Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kleven Maritime Contracting AS
Juridisk navn:  Kleven Maritime Contracting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70019100
C/O Kleven Maritime Klubbenesvegen 39 Fax: 70019110
6082 Gursken 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 992145501
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 273
Etableringsdato: 1/3/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.68%
Resultat  
  
244.63%
Egenkapital  
  
110.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 140.025.000 125.376.000 125.097.000 121.521.000 142.109.000
Resultat: 2.544.000 -1.759.000 -517.000 614.000 -3.110.000
Egenkapital: 244.000 -2.300.000 105.000 521.000 135.000
Regnskap for  Kleven Maritime Contracting AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 140.025.000 125.376.000 125.097.000 121.521.000 142.109.000
Driftskostnader -137.384.000 -126.984.000 -125.441.000 -120.978.000 -145.207.000
Driftsresultat 2.641.000 -1.608.000 -345.000 543.000 -3.098.000
Finansinntekter 38.000 20.000 16.000 189.000 129.000
Finanskostnader -135.000 -172.000 -187.000 -117.000 -140.000
Finans -97.000 -152.000 -171.000 72.000 -11.000
Resultat før skatt 2.544.000 -1.759.000 -517.000 614.000 -3.110.000
Skattekostnad 0 -646.000 102.000 -229.000 793.000
Årsresultat 2.544.000 -2.405.000 -415.000 385.000 -2.316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 646.000 544.000 774.000
Sum omløpsmidler 25.462.000 23.539.000 25.549.000 21.305.000 22.915.000
Sum eiendeler 25.462.000 23.539.000 26.195.000 21.849.000 23.689.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 -2.400.000 0 385.000 0
Sum egenkapital 244.000 -2.300.000 105.000 521.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 1.210.000 3.197.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Sum kortsiktig gjeld 24.008.000 22.642.000 23.590.000 18.829.000 21.053.000
Sum gjeld og egenkapital 25.462.000 23.539.000 26.195.000 21.849.000 23.688.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 140.025.000 125.376.000 125.097.000 121.521.000 142.109.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 140.025.000 125.376.000 125.097.000 121.521.000 142.109.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -126.848.000 -118.055.000 -116.768.000 -110.665.000 -132.671.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.536.000 -8.929.000 -8.673.000 -10.313.000 -12.536.000
Driftskostnader -137.384.000 -126.984.000 -125.441.000 -120.978.000 -145.207.000
Driftsresultat 2.641.000 -1.608.000 -345.000 543.000 -3.098.000
Finansinntekter 38.000 20.000 16.000 189.000 129.000
Finanskostnader -135.000 -172.000 -187.000 -117.000 -140.000
Finans -97.000 -152.000 -171.000 72.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.544.000 -2.405.000 -415.000 385.000 -2.316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 646.000 544.000 774.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 646.000 544.000 774.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.446.000 17.768.000 22.874.000 16.659.000 18.304.000
Andre fordringer 833.000 2.000.000 994.000 1.071.000 1.312.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.182.000 3.770.000 1.681.000 3.576.000 3.299.000
Sum omløpsmidler 25.462.000 23.539.000 25.549.000 21.305.000 22.915.000
Sum eiendeler 25.462.000 23.539.000 26.195.000 21.849.000 23.689.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 -2.400.000 0 385.000 0
Sum egenkapital 244.000 -2.300.000 105.000 521.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.210.000 3.197.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Leverandørgjeld 3.324.000 2.105.000 2.063.000 1.654.000 1.763.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 258.000
Skyldig offentlige avgifter 8.404.000 6.444.000 7.366.000 6.422.000 5.787.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.279.000 14.093.000 14.160.000 10.753.000 13.245.000
Sum kortsiktig gjeld 24.008.000 22.642.000 23.590.000 18.829.000 21.053.000
Sum gjeld og egenkapital 25.462.000 23.539.000 26.195.000 21.849.000 23.688.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.454.000 897.000 1.959.000 2.476.000 1.862.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.1 1.2 1.1
Soliditet 1 -9.8 0.4 2.4 0.6
Resultatgrad 1.9 -1.3 -0.3 0.4 -2.2
Rentedekningsgrad 19.6 -9.3 -1.8 6.3 -21.2
Gjeldsgrad 103.4 -11.2 248.5 40.9 174.5
Total kapitalrentabilitet 10.5 -6.7 -1.3 3.4 -12.5
Signatur
13.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex