Kleven Johansen AS
Juridisk navn:  Kleven Johansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Stokkanveg 16 Nedre Stokkanveg 16 Fax:
7507 Stjørdal 7507 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 995408201
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
23.08%
Egenkapital  
  
-4.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -13.000 -9.000 2.815.000 -21.000
Egenkapital: 1.486.000 1.557.000 1.890.000 2.099.000 103.000
Regnskap for  Kleven Johansen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -13.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -10.000 -13.000 -11.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.825.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -11.000
Finans 0 0 1.000 2.825.000 -11.000
Resultat før skatt -10.000 -13.000 -9.000 2.815.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -13.000 -9.000 2.815.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 761.000
Sum omløpsmidler 1.495.000 1.564.000 1.892.000 2.918.000 47.000
Sum eiendeler 1.495.000 1.564.000 1.892.000 2.918.000 808.000
Sum opptjent egenkapital 1.386.000 1.457.000 1.790.000 1.999.000 3.000
Sum egenkapital 1.486.000 1.557.000 1.890.000 2.099.000 103.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 704.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 7.000 2.000 818.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000 1.564.000 1.892.000 2.917.000 809.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -13.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -10.000 -13.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -10.000 -13.000 -11.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.825.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -11.000
Finans 0 0 1.000 2.825.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 -320.000 -200.000 -818.000 0
Årsresultat -10.000 -13.000 -9.000 2.815.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 761.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 761.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 818.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.495.000 1.564.000 1.892.000 2.099.000 47.000
Sum omløpsmidler 1.495.000 1.564.000 1.892.000 2.918.000 47.000
Sum eiendeler 1.495.000 1.564.000 1.892.000 2.918.000 808.000
Sum opptjent egenkapital 1.386.000 1.457.000 1.790.000 1.999.000 3.000
Sum egenkapital 1.486.000 1.557.000 1.890.000 2.099.000 103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 704.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 -320.000 -200.000 -818.000 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 7.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 7.000 2.000 818.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000 1.564.000 1.892.000 2.917.000 809.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.486.000 1.557.000 1.890.000 2.100.000 45.000
Likviditetsgrad 1 166.1 223.4 9 3.6 23.5
Likviditetsgrad 2 166.1 223.4 9 3.6 23.6
Soliditet 99.4 99.6 99.9 72.0 12.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0.4 6.9
Total kapitalrentabilitet -0.7 -0.8 -0.5 96.5 -1.2
Signatur
23.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex