Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kleven Holding As
Juridisk navn:  Kleven Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92489875
Landsverkveien 98 Landsverkveien 98 Fax:
3614 Kongsberg 3614 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 998617715
Aksjekapital: 680.549 NOK
Etableringsdato: 7/12/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-20%
Egenkapital  
  
-85.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Egenkapital: -13.000 -7.000 -2.000 3.000 8.000
Regnskap for  Kleven Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 8.000 8.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 3.000 8.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 -37.000 -32.000 -27.000 -22.000
Sum egenkapital -13.000 -7.000 -2.000 3.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 10.000 5.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 3.000 8.000 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Driftskostnader -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 3.000 8.000 8.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 8.000 8.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 3.000 8.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 -37.000 -32.000 -27.000 -22.000
Sum egenkapital -13.000 -7.000 -2.000 3.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 10.000 5.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 10.000 5.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 3.000 8.000 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000 -7.000 -2.000 3.000 8.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.6 1.7 0.0
Soliditet -433.3 -233.3 -66.7 37.5 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.4 -2.5 1.7 0.0
Total kapitalrentabilitet - -166.7 -166.7 -62.5 -75.0
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex