Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kleven Bygg Invest As
Juridisk navn:  Kleven Bygg Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søndre Industrivegen 5 Søndre Industrivegen 5 Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 916037511
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 9/17/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1221.05%
Egenkapital  
  
8.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 213.000 -19.000 -16.000 0
Egenkapital: 2.803.000 2.590.000 2.609.000 2.625.000
Regnskap for  Kleven Bygg Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -19.000 -16.000 0
Driftsresultat -17.000 -19.000 -16.000 0
Finansinntekter 230.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 230.000 0 0 0
Resultat før skatt 213.000 -19.000 -16.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 213.000 -19.000 -16.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.680.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000
Sum omløpsmidler 249.000 736.000 705.000 2.559.000
Sum eiendeler 2.929.000 2.711.000 2.680.000 4.534.000
Sum opptjent egenkapital 2.633.000 2.420.000 2.439.000 2.455.000
Sum egenkapital 2.803.000 2.590.000 2.609.000 2.625.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 121.000 71.000 1.909.000
Sum gjeld og egenkapital 2.929.000 2.711.000 2.680.000 4.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -19.000 -16.000 0
Driftskostnader -17.000 -19.000 -16.000 0
Driftsresultat -17.000 -19.000 -16.000 0
Finansinntekter 230.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 230.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 213.000 -19.000 -16.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.680.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000
Sum anleggsmidler 2.680.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 240.000 715.000 705.000 2.555.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 21.000 0 4.000
Sum omløpsmidler 249.000 736.000 705.000 2.559.000
Sum eiendeler 2.929.000 2.711.000 2.680.000 4.534.000
Sum opptjent egenkapital 2.633.000 2.420.000 2.439.000 2.455.000
Sum egenkapital 2.803.000 2.590.000 2.609.000 2.625.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 120.000 70.000 1.909.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 121.000 71.000 1.909.000
Sum gjeld og egenkapital 2.929.000 2.711.000 2.680.000 4.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.000 615.000 634.000 650.000
Likviditetsgrad 1 2 6.1 9.9 1.3
Likviditetsgrad 2 2 6.1 9.9 1.4
Soliditet 95.7 95.5 97.4 57.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.7
Total kapitalrentabilitet 7.3 -0.7 -0.6 0.0
Signatur
21.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex